fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Kierunki polityki oświatowej

Profilaktyka uzależnień w szkole i placówkach oświatowych

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.