fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

W drodze do dojrzałości i odpowiedzialności

Dokąd zmierza współczesny świat? Kto jest odpowiedzialny za kierunek tej drogi, jeśli nie nowe, młode pokolenia? Czy nie byłoby pięknie pomyśleć, że jako nauczyciele mamy niezwykłą moc sprawienia, by świat był coraz piękniejszy? Żeby ludzie, którzy będą go tworzyć żyli w oparciu o ugruntowane wartości, odpowiedzialnie, pełni godności? Żeby z optymizmem patrzyli w przyszłość i z szacunkiem odnosili się do przeszłości? Jak wychować wielkich ludzi? To pytanie, które warto sobie zadawać.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom odnaleźć odpowiedzi na te pytania – będzie nieocenionym źródłem inspiracji oraz praktycznych wskazówek. Pomoże nabrać pewności w roli nauczyciela lub wychowawcy i zapewnić podopiecznym możliwie najlepszy udział w życiu szkoły i społeczeństwa.

 

Program szkolenia:

 

1. Wychowanie do wrażliwości i czynienia dobra

 

 • Dlaczego dobro?
 • Kształcenie pożądanych społecznie kompetencji i postaw
 • Wychowanie do poszukiwania i wybierania dobra. Jak wspierać uczniów, by angażowały w zmienianie świata na lepsze? By stały się wrażliwe?
 • Czy i jak rozmawiać z uczniami o tym, czym jest dobro?

 

3. Podstawy psychologii sukcesu

 

 • Budowanie pozytywnego nastawienia u uczniów
 • Sposoby uwalniania potencjału uczniów
 • Budowanie nastawienia – na trwałość i rozwój
 • Rozpoznawanie talentów

 

4. Nauczyciel – jako wsparcie dla ucznia

 

 • Współdziałanie z uczniami
 • Dzielenie się odpowiedzialnością za sukcesy dydaktyczne i wychowawcze – partycypacja jako oddanie części władzy uczniom, i przekazanie im części odpowiedzialności za efekty
 • Wyznaczanie celów klasy

 

5. Poznanie zasad skutecznego budowania w uczniach odpowiedzialności za własny rozwój

 

 • Określenie zasad współpracy, wspólnych celów i norm zespołowych, ustalenie kontraktu, zasad odpowiedzialności za zespół, uwspólnienie wartości, uzgodnienie kierunków, podział zadań
 • Wspieranie samodzielności uczniów
 • Indywidualizacja metod pracy z uczniami w celu spełniania potrzeb edukacyjnych wszystkich uczniów
 • Nauczanie kooperatywne (uczenie się we współpracy)
 • Planowanie współpracy z samorządem uczniowskim
 • Mediacje rówieśnicze i wolontariat jako skuteczne narzędzie samopomocy koleżeńskiej
 • Metody aktywizujące – uczeń jako świadomy uczestnik procesu dydaktycznego
 • Podstawy neurodydaktyki
 • Metoda projektu jako forma realizacji wymagań
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami choachingu, możliwości wykorzystania metod coachingowych w pracy z uczniami i rodzicami uczniów, Podstawy pracy metodą GROW

 

6. Zachowania prospołeczne – czym są i jak je kształtować?

 

 • Dbałość o zdrowie – jak wzmacniać?
 • Mechanizmy pracy zespołowej
 • Obserwacja działań zespołu
 • Role w zespole
 • Określanie potrzeb zespołu
 • Sposoby oddziaływania na poszczególnych etapach
 • Rola lidera
 • Wspieranie członków zespołu
 • Określenie przez Uczestników na jakim etapie rozwoju grupy znajduje się ich własny zespół
 • Określenie przeszkód w budowaniu skutecznego zespołu, co zrobić, by udało się zbudować zgrany zespół
 • Zapobieganie konfliktom
 • Praca nad zadaniem
 • Unikanie rywalizacji

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.