fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Wsparcie uczniów w sytuacji kryzysowej z wykorzystaniem pracy w zespołach nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki, publikując kierunki polityki oświatowej państwa, wskazało na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na ochronę zdrowia psychicznego uczniów. Dzięki proponowanemu warsztatowemu szkoleniu uczestnicy poznają praktyczne sposoby budowania skutecznych zespołów nauczycieli, których zadaniem będzie wypracowanie skutecznych metod i procedur, wspierających dzieci i młodzież w sytuacjach kryzysowych. Wypracowanie zasad współdziałania pozwoli na zapewnienie uczniom systemowej i dobrze zaplanowanej ochrony, dostosowanej do specyfiki, potrzeb, czy występujących w danej szkole/przedszkolu/placówce trudności.

 

Program szkolenia:

 

1. Współczesne uwarunkowania rozwoju psychofizycznego uczniów i wynikające z nich zagrożenia

 

 • Omówienie wyników badań i ich analiza
 • Zebranie informacji o problemach zgłaszanych przez uczniów i rodziców
 • Symptomy problemów wymagających interwencji

 

2. Omówienie problemów występujących wśród uczniów szkoły

 

 • Diagnoza sytuacji ucznia
 • Przegląd obowiązujących przepisów dotyczących dydaktyki w kontekście sytuacji psychologicznej uczniów

 

3. Planowanie warunków tworzenia i prawidłowego funkcjonowania zespołu

 

 • Określenie zasad współpracy, wspólnych celów i norm zespołowych
 • Ustalenie kontraktu, zasad odpowiedzialności za zespół
 • Uwspólnienie wartości
 • Uzgodnienie kierunków
 • Podział zadań

 

4. Etapy budowania zespołu

 

 • Mechanizmy pracy zespołowej
 • Obserwacja działań zespołu, role w zespole
 • Określanie potrzeb zespołu
 • Sposoby oddziaływania na poszczególnych etapach
 • Rola lidera
 • Wspieranie członków zespołu
 • Określenie przez Uczestników, na jakim etapie rozwoju grupy znajduje się ich własny zespół.
 • Określenie przeszkód w budowaniu skutecznego zespołu

 

5. Zapobieganie problemom w pracy zespołu

 

 • Określenie przeszkód w budowaniu skutecznego zespołu
 • Zapobieganie konfliktom
 • Praca nad zadaniem
 • Unikanie rywalizacji

 

6. Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 • Zaplanowanie działań, które będą odpowiedzią na konkretne problemy uczniów
 • Zaplanowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców
 • Zaplanowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla nauczycieli

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.