fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Wsparcie uczniów w sytuacji kryzysowej – wykorzystanie dostępnych narzędzi i metod

Ministerstwo Edukacji i Nauki, publikując kierunki polityki oświatowej państwa, wskazało na konieczność uwzględnienia problemu szczególnego wsparcia uczniów w powrocie do normalności po czasie pandemii – odbudowania więzi rówieśniczych, wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa.

Szkolenie, oparte na metodach warsztatowych, pozwoli na praktyczne poznanie sposobów budowania skutecznych zespołów nauczycieli, określania potrzeb zespołów, poznawania metod oddziaływania na zespół i wzmacniania nauczycieli. Jednocześnie wpłynie na wzrost umiejętności liderskich dyrektora szkoły. Jak zadbać o dobrostan uczniów w czasie i po pandemii? Każdy zespół z pewnością znajduje na to pytanie własną odpowiedź, dostosowaną do specyfiki, potrzeb, trudności, jednak zasada dbałości o relacje i poczucie bezpieczeństwa jest niezmienna dla wszystkich grup – każdej szkoły i przedszkola, każdego nauczyciela i ucznia.

 

Program szkolenia:

 

1. Zdalne nauczanie– skutki dla rozwoju psychofizycznego uczniów

 

2. Omówienie problemów występujących wśród uczniów szkoły

 

3. Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

4. Planowanie warunków tworzenia i prawidłowego funkcjonowania zespołu

 

5. Cztery etapy budowania zespołu Zapobieganie problemom w pracy zespołu

 

6. Budowanie właściwych zachowań i relacji w cyberprzestrzeni

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.