fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Program wychowawczo-profilaktyczny tworzony jest po to, aby wspomagać rozwój indywidualny ucznia, zgodnie z jego możliwościami, kształtować aprobowane społecznie zachowania, korygować te, które wymagają poprawy i zapobiegać/likwidować zagrożenia (za Z. Gaś). Dobrze skonstruowany, a następnie realizowany, powinien odpowiadać na zdiagnozowane uprzednio potrzeby uczniów i objęcie ich szerokoprofilowym wsparciem, w obszarze profilaktyki problemów psychospołecznych.

 

Program szkolenia:

 

1. Nowe wyzwania wychowawczo – profilaktyczne

 

2. Tworzenie narzędzi diagnozy pracy szkoły w obszarze wychowania i profilaktyki

 

3. Diagnoza potrzeb i problemów – czynników chroniących i czynników ryzyka

 

4. Podstawy prawne konstruowania

 

5. Zasoby i ograniczenia, czyli diagnoza potrzeb rozwojowych i problemów szkoły, uwzględniająca skutki pandemii

 

6. Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego krok po kroku: treści, formy, realizacja zadań.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.