fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Konsultacje z ekspertami

KONSULTACJE SZYTE NA MIARĘ TWOJEJ PLACÓWKI

ONLINE

Wspieramy Dyrektorów od lat – poprzez organizację szkoleń a także podczas indywidualnych konsultacji dotyczących wielu zagadnień związanych z pracą szkoły i przedszkola. Jeżeli potrzebujecie Państwo tego rodzaju pomocy zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Eksperci postarają się pomóc rozwiązać każdy problem i wątpliwość!


Chcemy, aby nasza praca wpływała na rozwój Waszych placówek i dlatego nie będziemy korzystali z gotowych szablonów. Każda placówka jest inna i wymaga indywidualnego traktowania. Nasze działanie oparte będzie na Waszych danych i naszych badaniach, które pozwolą przygotować użyteczny dla Państwa produkt.

Proponujemy to, co dotychczasowa nasza praktyka i doświadczenie podpowiada, jako obszary, które stanowią dla wielu dyrektorów wyzwanie, z którym zmagają się, zamiast skupić swoją uwagę na uczniu, przebiegu procesów edukacyjnych i innych czynnościach, które mogą służyć rozwojowi szkoły. Jest to dla nich powodem dyskomfortu i frustracji. Zapraszamy do skorzystania z pakietu usług edukacyjnych, które możecie wybrać do realizacji w zależności od potrzeb. Poniższy katalog nie jest zamknięty. Każda Wasza potrzeba będzie dla nas wyzwaniem!

PROPONOWANY ZAKRES :

 • Analiza wyników kształcenia,
 • Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
 • Analiza EWD szkoły i poszczególnych przedmiotów,
 • Badania diagnostyczne i ewaluacyjne,
 • Cele szkoły/placówki – określanie, konsultacje,
 • Decyzje administracyjne, kierownicze, zarządcze – konsultacje, wskazówki, sporządzanie,
 •  Diagnoza kanałów percepcyjnych uczniów, stylów uczenia się,
 • Diagnoza pedagogiczna,
 • Ewaluacja wewnętrzna – projektowanie, tworzenie narzędzi do potrzeb szkoły, realizacja projektów ewaluacyjnych i przekazanie gotowych wniosków i rekomendacji,
 • Indywidualny coaching wspierający dyrektora w realizacji działań szkoły,
 • Funkcjonowanie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole – profesjonalna diagnoza i propozycje działań,
 •  Koncepcja szkoły/placówki – pisanie, podpowiedzi, tworzenie,
 • Kontrola zarządcza – tworzenie map ryzyka, szacowanie ryzyka, konsultacje w sprawie dokumentacji,
 •  Lokalne środowisko –  diagnoza potrzeb i oczekiwań oraz propozycje działań wpływających na rozwój ucznia,
 • Monitorowanie realizacji podstawy programowej, narzędzia i konsultacje,
 • Naprawcze plany dla szkoły, nauczycieli, oddziału, zespołu nauczycieli uczących w jednym oddziale, konstruowane na podstawie wniosków,
 • Obserwacje lekcji, udzielanie informacji zwrotnej, wspomaganie nauczycieli w rozwoju i organizacji procesów,
 • Opracowanie propozycji dostosowania działań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,
 • Ocenianie – tworzenie wewnątrzszkolnych systemów oceniania i przedmiotowych systemów oceniania, zgodnie z potrzebami szkoły. Zawierać mogą elementy oceniania kształtującego, rezygnację z oceny sumującej i inne, zgodnie z potrzebami placówki,
 • Pisanie planów nadzoru pedagogicznego, planów pracy, planów rozwoju zgodnych z koncepcją placówki i wnioskami,
 •  Testy diagnostyczne do monitorowania realizacji podstawy programowej i konkretnych umiejętności,
 • Wycieczki, wypoczynek, opracowanie dokumentacji każdej wycieczki, zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Możliwa opcja – mówisz dokąd i w jakim celu. My organizujemy wszystko z kompletem dokumentacji /karta wycieczki, program, zgody rodziców, regulamin, umowa/,
 • Zarządzenia dyrektora – pakiet na cały rok i dodatkowe w zależności od potrzeb i zmian w prawie oświatowym, finansów publicznych, zamówień publicznych itp.
 • … i każdy temat, który nam Państwo zlecicie!

 

 

Masz pytania lub jesteś zainteresowany organizacją zajęć?
Zapraszamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić treść wiadomości
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.