fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Konsultacje z ekspertami

KONSULTACJE SZYTE NA MIARĘ TWOJEJ PLACÓWKI

ONLINE

Wspieramy Dyrektorów od lat – poprzez organizację szkoleń a także podczas indywidualnych konsultacji dotyczących wielu zagadnień związanych z pracą szkoły i przedszkola. Jeżeli potrzebujecie Państwo tego rodzaju pomocy zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Eksperci postarają się pomóc rozwiązać każdy problem i wątpliwość!


Chcemy, aby nasza praca wpływała na rozwój Waszych placówek i dlatego nie będziemy korzystali z gotowych szablonów. Każda placówka jest inna i wymaga indywidualnego traktowania. Nasze działanie oparte będzie na Waszych danych i naszych badaniach, które pozwolą przygotować użyteczny dla Państwa produkt.

Proponujemy to, co dotychczasowa nasza praktyka i doświadczenie podpowiada, jako obszary, które stanowią dla wielu dyrektorów wyzwanie, z którym zmagają się, zamiast skupić swoją uwagę na uczniu, przebiegu procesów edukacyjnych i innych czynnościach, które mogą służyć rozwojowi szkoły. Jest to dla nich powodem dyskomfortu i frustracji. Zapraszamy do skorzystania z pakietu usług edukacyjnych, które możecie wybrać do realizacji w zależności od potrzeb. Poniższy katalog nie jest zamknięty. Każda Wasza potrzeba będzie dla nas wyzwaniem!

PROPONOWANY ZAKRES :

 • Analiza wyników kształcenia,
 • Analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
 • Analiza EWD szkoły i poszczególnych przedmiotów,
 • Badania diagnostyczne i ewaluacyjne,
 • Cele szkoły/placówki – określanie, konsultacje,
 • Decyzje administracyjne, kierownicze, zarządcze – konsultacje, wskazówki, sporządzanie,
 •  Diagnoza kanałów percepcyjnych uczniów, stylów uczenia się,
 • Diagnoza pedagogiczna,
 • Ewaluacja wewnętrzna – projektowanie, tworzenie narzędzi do potrzeb szkoły, realizacja projektów ewaluacyjnych i przekazanie gotowych wniosków i rekomendacji,
 • Indywidualny coaching wspierający dyrektora w realizacji działań szkoły,
 • Funkcjonowanie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole – profesjonalna diagnoza i propozycje działań,
 •  Koncepcja szkoły/placówki – pisanie, podpowiedzi, tworzenie,
 • Kontrola zarządcza – tworzenie map ryzyka, szacowanie ryzyka, konsultacje w sprawie dokumentacji,
 •  Lokalne środowisko –  diagnoza potrzeb i oczekiwań oraz propozycje działań wpływających na rozwój ucznia,
 • Monitorowanie realizacji podstawy programowej, narzędzia i konsultacje,
 • Naprawcze plany dla szkoły, nauczycieli, oddziału, zespołu nauczycieli uczących w jednym oddziale, konstruowane na podstawie wniosków,
 • Obserwacje lekcji, udzielanie informacji zwrotnej, wspomaganie nauczycieli w rozwoju i organizacji procesów,
 • Opracowanie propozycji dostosowania działań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,
 • Ocenianie – tworzenie wewnątrzszkolnych systemów oceniania i przedmiotowych systemów oceniania, zgodnie z potrzebami szkoły. Zawierać mogą elementy oceniania kształtującego, rezygnację z oceny sumującej i inne, zgodnie z potrzebami placówki,
 • Pisanie planów nadzoru pedagogicznego, planów pracy, planów rozwoju zgodnych z koncepcją placówki i wnioskami,
 •  Testy diagnostyczne do monitorowania realizacji podstawy programowej i konkretnych umiejętności,
 • Wycieczki, wypoczynek, opracowanie dokumentacji każdej wycieczki, zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Możliwa opcja – mówisz dokąd i w jakim celu. My organizujemy wszystko z kompletem dokumentacji /karta wycieczki, program, zgody rodziców, regulamin, umowa/,
 • Zarządzenia dyrektora – pakiet na cały rok i dodatkowe w zależności od potrzeb i zmian w prawie oświatowym, finansów publicznych, zamówień publicznych itp.
 • … i każdy temat, który nam Państwo zlecicie!