fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ocenianie w szkole ponadpodstawowej

Ocenianie jest jednym z kluczowych obszarów działalności szkoły. Może ono motywować, ale też zniechęcić ucznia do pracy. Jak oceniać w szkole ponadpodstawowej? Jak konstruować zapisy statutowe i przedmiotowe systemy oceniania w zgodzie z obowiązującym prawem?  Jak dostosowywać materiał dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? Na te i szereg innych pytań związanych z ocenianiem odpowie proponowane szkolenie, dopasowane do realiów i potrzeb szkół ponadpodstawowych.

 

Program szkolenia:

 

1. Ocenianie – wprowadzenie

 

 • Istota oceniania jako element codziennej pracy nauczyciela i funkcjonowania szkoły

 

2. Ocenianie w oparciu o przepisy prawa oświatowego

 

 • Analiza zapisów ustawy o systemie oświaty i rozporządzenia MEN o ocenianiu i klasyfikowaniu

 

3. Rola oceny

 

 • Ocena jako instrument motywujący i deprymujący

 

4. Cele i obszary ocenia wewnątrzszkolnego

 

 • Cele: informacja dla rodzica, ucznia i nauczyciela
 • Obszary: kryteria oceniania osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych ucznia

 

5. Ocenianie zachowania

 

 • Tryb ustalania oceny z zachowania
 • Karta samooceny

 

6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych i ocena ucznia z orzeczeniem

 

 • Jak formułować treści dla uczniów specyficznymi trudnościami w nauce?
 • Jak oceniać?

 

7. Cel lekcji w procesie oceniania

 

 • Dlaczego warto wskazywać cel lekcji?
 • Istota celowości pracy dla ucznia i nauczyciela

 

8. Ocenianie w statucie szkoły

 

 • Analiza poprawnych zapisów statutowych w zakresie wewnątrzszkolnego oceniania

 

9. Pułapki oceniania

 

 • Jak uniknąć najczęstszych błędów przy ocenianiu i klasyfikowaniu?

 

10. Podsumowanie

 

 • Jak zgodnie z prawem i efektywnie oceniać w szkole ponadpodstawowej
 • Ewaluacja założeń

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.