fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Wychowanie do życia w rodzinie – nowoczesny i tradycyjny model rodziny

Rodzina odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka i jest uznawana za istotny element jego rozwoju. Powinna być źródłem wzajemnej miłości, szacunku i solidarności. Jednak w chwili obecnej polskiej rodzinie przypadło funkcjonować w bardzo trudnym czasie. Zachwiana została hierarchia wartości, pogorszył się poziom materialny wielu rodzin, rozluźnieniu uległy normy etyczne, a także więzi emocjonalne między jej członkami.

Zjawiska patologii społecznej wpływają na dysfunkcyjność rodziny, co prowadzi do niezaspokojenia silnie odczuwanych potrzeb miłości i przynależności, bezpieczeństwa, opieki, oparcia i wolności. Wiele polskich rodzin, będących w takiej sytuacji, wymaga wsparcia z zewnątrz: psychologicznego, pedagogicznego, społeczno-socjalnego. Jego celem jest, by dzieci i młodzież nie powtarzali błędów swoich rodziców, przeszli pomyślnie okres dojrzewania, wykształcili właściwe postawy względem własnej i cudzej cielesności, uświadomili sobie na czym polegają role małżeńskie i rodzicielskie, mogli dobrze zaplanować i zakładać w przyszłości własne rodziny i podołać wychowaniu dzieci oraz trudnościom, które przecież są nieodłączną częścią życia rodzinnego.

 

Program szkolenia:

 

  1. Modele rodziny opisane we współczesnej psychologii

  2. Rodzina w historii i literaturze

  3. Historyczne i aktualne funkcje oraz role rodziny

  4. Współczesne modele rodzin – wzorce i antywzorce

  5. Rola rodziny w ujęciu psychologii rozwoju

  6. Jak przygotować młodych ludzi do wejścia w dorosłość?

  7. Wartości niezbędne do prawidłowego funkcjonowania młodych ludzi w przyszłości

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.