fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Współpraca nauczycieli, specjalistów i instytucji zewnętrznych, jako element wsparcia dzieci, uczniów i rodzin

Zapraszamy na szkolenie, którego tematyka z jednej strony wpisuje się w piąty z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/24, a jednocześnie jest wynikiem diagnoz oraz obserwacji problemów, z jakimi spotykają się dzieci i uczniowie nie tylko w szkole, ale i w rodzinie.

Szkoła, a przede wszystkim zatrudnieni w niej, profesjonalnie przygotowani nauczyciele oraz specjaliści są w szczególny sposób zobowiązani do podejmowania skutecznych działań na rzecz udzielenia efektywnego wsparcia, także przy udziale instytucji zewnętrznych. Umiejętność rozpoznawania sygnałów, świadczących o możliwych problemach, zaplanowania koniecznych do podjęcia kroków oraz korzystania z kompetencji właściwych służb, czy organizacji, pozwala na skuteczną reakcję w trudnych sytuacjach i uniknięcie ich eskalacji.

Program szkolenia:

 

1.  Podstawa prawna działań mających na celu  wsparcie podopiecznych i ich rodzin

 

 • Ustawa Prawo oświatowe
 • Karta nauczyciela
 • Konwencja o prawach dziecka
 • Ustawa o pomocy społecznej
 • Ustawa o zmianie ustawy o  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Akty wykonawcze

 

2. Rozpoznawanie niepokojących sygnałów w zachowaniu dziecka/ucznia

 

 • Zachowania i reakcje, mogące sygnalizować problemy natury wychowawczej, o podłożu psychologicznym lub wynikających z sytuacji rodzinnej
 • Ustalenie otwartego katalogu problemów, wymagających wsparcia
 • Dyskusja nad spostrzeżeniami własnymi uczestników szkolenia

 

3. Etapy realizacji efektywnej pomocy dziecku, uczniowi i rodzinie, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju

 

 • Szczegółowy  podział zadań  nauczycieli, wychowawców i specjalistów, zaangażowanych w proces wspierania dziecka/ucznia/rodziny
 • Zasady współpracy między nauczycielami, a wychowawcą i specjalistami zatrudnionymi w szkole/przedszkolu
 • Rola zespołu wczesnego wspomagania rozwoju we wspieraniu dziecka i rodziny

 

4. Podnoszenie skuteczności wsparcia poprzez rozwijanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi:

 

 • Poradnią psychologiczno-pedagogiczną
 • Policją i sądem rodzinnym
 • Ośrodkami pomocy społecznej
 • Organizacjami pozarządowymi
 • Procedura niebieskiej karty
 • Nadzór kuratorski

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.