fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny – rola i kompetencje szkoły

Nauczyciele nieustannie szukają skutecznych metod motywowania uczniów, rozwiązywania problemów, konstruktywnej współpracy z rodzicami, a dyrektorzy – na budowania zespołu nauczycieli pełnych zapału do pracy. Proponowane szkolenie, oparte na metodach warsztatowych, pozwoli na praktyczne poznanie sposobów wspierania ucznia i jego rodziny, określania potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, poznawania metod oddziaływania na rodzinę i wzmacniania nauczycieli. Zajęcia wpłyną także na wzrost kompetencji liderskich uczestników oraz pozwolą na wspólne, zespołowe zaplanowanie skutecznych działań w obszarze wspomagania wychowawczej roli rodziny.

 

Program szkolenia:

 

1. Zasady i normy – rola rodziny w rozwijaniu systemu wartości u dzieci

 

 • Nauczyciel jako specjalista
 • Określenie zakresu odpowiedzialności nauczycieli za proces wsparcia dzieci i rodziny
 • Budowanie i realizowanie wizji szkoły przyjaznej dziecku

 

2. Budowanie z rodzicami relacji opartej na zaufaniu

 

 • Określenie oczekiwań i potrzeb obu stron
 • Kontakty z „trudnymi rodzicami”
 • Charakterystyka rodziny dysfunkcyjnej
 • Postawy rodziców, a potrzeby dzieci
 • Prowadzenie rozmów z rodzicami
 • Włączanie rodziców do współpracy
 • Rola kontraktu

 

3. Sposoby wspomagania rodziców/opiekunów w procesie wychowania

 

 • Określanie celu
 • Etapy i formy budowania współpracy z rodzicami/opiekunami
 • Spotkania interwencyjne
 • Rozpoznawanie i reagowanie na problemy w rodzinach uczniów

 

4. Diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów

 

 • Analiza środowiska rodzinnego i szkolnego
 • Określanie czynników ryzyka i czynników chroniących
 • Metody diagnozy
 • Wyjaśnianie zaobserwowanych trudności
 • Wpływ rozpoznanych trudności na funkcjonowanie ucznia

 

5. Kształtowanie u uczniów sprawności w czynieniu dobra

 

 • Budowanie pozytywnego nastawienia u uczniów
 • Kształcenie pożądanych społecznie kompetencji i postaw
 • Czy i jak rozmawiać z uczniami o tym, czym jest dobro?
 • Zachowania prospołeczne – czym są i jak je kształtować?

 

6. Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego

 

 • Harmonogram działań
 • Zasady współpracy nauczycieli przy realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego
 • Dokumentowanie współpracy
 • Prawidłowe tworzenie planów wychowawczych
 • Ewaluacja programu programu wychowawczo-profilaktycznego

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.