fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Jak oceniać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – praktyczne rozwiązania

Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym to obszar pracy nauczyciela budzący sporo wątpliwości. Wielu z nas zastanawia się, czy stawiane uczniom z opinią, czy orzeczeniem oceny są zgodne z jego rzeczywistymi możliwościami?  Inni pytają: jak ocenić ucznia, który mimo dużego wkładu pracy i zaangażowania nie robi postępów?

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną omówione możliwe sposoby oceniania, uwzględniające zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, a także wzory sprawdzianów i prac domowych z przykładowych przedmiotów – języka polskiego, matematyki, historii, biologii i wychowania fizycznego. Propozycje są oparte na doświadczeniach w pracy wielu nauczycieli oraz aktualnych przepisach prawa.

 

Program:

 

1. Podstawy prawne oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

2. Analiza wymagań edukacyjnych oraz przykładowych programów nauczania (z języka polskiego, matematyki, historii, biologii i wychowania fizycznego), dostosowanych do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia

 

3. Ocenianie uczniów:

 

  • Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • Ze spektrum autyzmu
  • Z dysleksją, dyskalkulią, z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
  • O obniżonych możliwościach intelektualnych
  • Analiza przypadku: formy sprawdzianów, kart pracy do oceny, analiza ocen bieżących
  • Zagrożonych niedostosowaniem społecznym – przykłady.
  • Ocenianie uczniów z afazją i innymi zaburzeniami rozwoju
  • Ocenianie uczniów z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi
  • Ocenianie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami

 

4. Najczęstsze mity, dotyczące oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

5. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.