fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Gdy język polski jest barierą – praca z uczniem obcokrajowcem lub powracającym z zagranicy

Otwarte granice, swoboda przemieszczania się po całym świecie, czy coraz większe otwarcie pracodawców na pracowników z zagranicy powoduje, że do polskich szkół trafia coraz więcej uczniów cudzoziemskich. Wymagają oni dostosowania form i warunków nauczania, a jednocześnie maja takie same prawa, jak wszyscy pozostali. Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie zasad pracy z uczniem cudzoziemskim, prowadzenia dokumentacji, a także na weryfikację dotychczasowych działań.

 

Program szkolenia:

 

1. Przyjęcie ucznia cudzoziemskiego do szkoły

 

 • Prawo cudzoziemców do edukacji w polskiej szkole
 • Zasady i procedury przyjęcia ucznia, weryfikacja dokumentacji i zaświadczeń, ustalenie poziomu nauczania
 • Przeprowadzenie wywiadu i wstępnej diagnozy umiejętności językowych

 

2. Przygotowanie nauczycieli i uczniów do przyjęcia ucznia cudzoziemskiego

 

 • Prowadzenie zajęć dot. podstawowych zasad, zwyczajów i tradycji panujących w innych kulturach.
 • Przygotowanie uczniów z klasy na adaptację i integrację ucznia ‐ cudzoziemca w środowisku rówieśniczym
 • Sposoby komunikacji i zwracania się do nowych uczniów
 • Przeciwdziałanie skutkom izolacji uczniów cudzoziemskich
 • Zaplanowanie i przeprowadzenie diagnozy na początku procesu kształcenia, która umożliwia zaplanowanie odpowiednich działań wspomagających uczniów

 

3. Zasady pracy z uczniem cudzoziemskim

 

 • Różnice programowe wynikające z nauki w innych systemach edukacyjnych – uzupełnianie różnic
 • Udzielanie uczniom przybywającym z zagranicy odpowiedniego do ich potrzeb wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postaci zajęć edukacyjnych i specjalistycznych
 • Zaplanowanie działań, które będą odpowiedzią na konkretne problemy uczniów.
 • Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu – wykorzystanie odpowiednich środków dydaktycznych
 • Ocenianie osiągnięć uczniów cudzoziemskich

 

4. Dokumentowanie pracy z uczniem cudzoziemskim

 

 • Uwzględnienie obszaru kształcenia dzieci przybywających z zagranicy w ramach zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej
 • Współpraca z rodzicami ucznia cudzoziemskiego
 • Monitorowanie postępów edukacyjnych uczniów bez biegłej znajomości języka polskiego.
 • Monitorowanie procesu włączania ucznia do środowiska szkolnego

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.