fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym

Wyposażenie uczniów z Ukrainy w umiejętność posługiwania się językiem polskim, to jedno z najpoważniejszych wyzwań, jakie stanęły przed polskimi nauczycielami. Ale to tylko jeden z aspektów trudności komunikacyjnych. Kontekst kulturowy, psychologiczny oraz naznaczone traumą relacje interpersonalne, utrudniają wzajemne porozumienie. Nawet największe zaangażowanie emocjonalne nauczycieli nie przyniesie efektu, jeśli będzie pozbawione wsparcia psychologicznego. Taka sytuacja może przerodzić się we frustrację, poczucie zagubienia, a czasem nawet rezygnacji.

Proponowane szkolenie przybliży Państwu  zagadnienia, związane z jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Podpowiemy, jakie działania podjąć, by  doskonalić kompetencje nauczycieli, w zakresie wspierania uczniów z doświadczeniem migracyjnym.

Program szkolenia:

  1. Na styku różnych kultur – socjalizacyjne wyzwania

  2. Szukanie podobieństw. Likwidowanie barier językowych i kulturowych w relacjach dzieci polskich i ukraińskich

  3. Sytuacje konfliktowe w przestrzeni nieformalnej – jak im zapobiegać

  4. Kompetencje nauczycieli w zakresie pracy z uczniem doświadczonym przymusową migracją

  5. Mikrogesty i emocje „wypisane na twarzy”, czyli o sile komunikacji niewerbalne

  6. Wspieranie uczniów dotkniętych traumą wojenną

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.