fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Każdy uczeń jest ważny – funkcjonowanie oddziału szkolnego, w którym uczą się dzieci cudzoziemskie

Nie możliwości finansowe, nie rozwiązania technologiczne, ani innowacje, decydują o sukcesie nauczyciela w pracy z uczniami – a właśnie skuteczna współpraca uczniów w zespole. Klasa, w której nauczyciel i uczniowie podążają w tym samym kierunku, osiągnie powodzenie, nawet mimo zewnętrznych przeszkód.

Szkolenie, oparte na metodach warsztatowych, pozwoli na praktyczne poznanie sposobów budowania skutecznej współpracy wszystkich uczniów, niezależnie od ich miejsca urodzenia, określania potrzeb zespołów, poznawania metod oddziaływania na zespół i wzmacniania nauczycieli. Jednocześnie wpłynie na wzrost umiejętności liderskich nauczyciela, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły u rodziców uczniów.

 

Program szkolenia:

 

1. Planowanie warunków tworzenia i prawidłowego funkcjonowania oddziału klasowego, współtworzonym przez uczniów z Ukrainy

 

  • Określenie zasad współpracy, wspólnych celów i norm zespołowych, ustalenie kontraktu, zasad odpowiedzialności za zespół, uwspólnienie wartości, uzgodnienie kierunków, podział zadań
  • Przygotowanie uczniów na adaptację i integrację ucznia z Ukrainy w środowisku rówieśniczym, zasady skutecznego pokonywania barier językowych

 

2. Cztery etapy budowania zespołu

 

  • Mechanizmy pracy zespołowej, obserwacja działań zespołu, role w zespole, określanie potrzeb zespołu, sposoby oddziaływania na poszczególnych etapach, rola lidera, wspieranie członków zespołu, określenie przez Uczestników na jakim etapie rozwoju grupy znajduje się ich własny zespół

 

3. Gra szkoleniowa (gra pokazująca wzajemne relacje w zespole, oraz role zespołowe)

 

  • Przepływ informacji w zespole, zasady poprawnego formułowania informacji, określenie lidera zespołu, skuteczność pracy zespołowej, integrowanie zespołu, funkcjonowanie w klasie ucznia z Ukrainy z problemami komunikacyjnymi

 

4. Ocenianie pracy uczniów ukraińskich – ocena indywidualna ucznia w pracy grupowej i zespołowej

 

  • Zasady oceniania w pracy grupowej, ewaluacja pracy grupy i prac indywidualnych, zasady przekazywania skutecznej informacji zwrotnej

 

5. Rozpoznawanie problemów uczniów ukraińskich

 

  • Różnice programowe, wynikające z nauki w innych systemach edukacyjnych – uzupełnianie różnic
  • Udzielanie uczniom przybywającym z zagranicy odpowiedniego do ich potrzeb wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postaci dostosowania metod pracy
  • Zaplanowanie działań, które będą odpowiedzią na konkretne problemy uczniów

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.