Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej, informatycznej

Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły

Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty

Stopka

Centrum

Szkoleniowe A-Z
05-120 Legionowo, al. 3 Maja 26/35

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c
tel. 22 435 68 12

tel.22 424 71 72
tel. kom. 780 573 465

biuro@a-z.edu.pl