fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Aktualności

Walentynki w A-Z!

14 lutego 2024
Zespół A-Z

W Dniu Zakochanych zapisz się na dowolne szkolenie indywidualne,

organizowane w lutym 2024 r., podając hasło: Walentynki w A-Z

i odbierz 10% zniżki!

DataGodzinyTematWykładowcaKosztProgram szkolenia
2024-02-1509:00-13:00Prowadzenie i organizacja sekretariatu w placówce oświatowejZofia Rostek370 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
2024-02-1609:00 - 17:00Certyfikowany Trener Rummikub – kurs dla pracowników szkółWiechowski Sławomir489 zł/osoba
Warszawa
ZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
2024-02-1909:00-12:00SIO w placówce oświatowej – zmiany od 1 stycznia 2024 r.Dorota Pierzyńska 370 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
2024-02-1910:00 - 14:00Awans zawodowy nauczyciela początkującego w drugim roku pracySiejewicz Marzena380 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
2024-02-21-2308:30 - 12:30Kadry w oświacie – 3 dniowy kurs kadrowyCwalina Iwona930 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
2024-02-2110:00 - 14:00Awans zawodowy i ocena pracy nauczycielaSiejewicz Marzena380 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
2024-02-2112:00-15:00Jak oceniać zachowanie uczniów? Zasady, kryteria i zapisy w statucie szkołySzynalska-Skarżyńska Beata370 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
2024-02-22-2310:00 - 14:00ABC skutecznego Dyrektora i WicedyrektoraSiejewicz Marzena749 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
2024-02-2212:00-15:00Jak oceniać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – praktyczne rozwiązaniaSzynalska-Skarżyńska Beata370 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
2024-02-2609:00-12:00Arkusz organizacyjny i ruch kadrowy w roku szkolnym 2024/2025Dorota Pierzyńska 370 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
2024-02-2609:00-12:00Kierownik gospodarczy w szkole/placówce oświatowejObarzanek Iwona370 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
2024-02-2610:00 - 14:00Akty prawa wewnątrzszkolnegoSiejewicz Marzena380 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
2024-02-2610:30 - 14:00Ochrona dzieci przed krzywdzeniem - obowiązki szkoły, przedszkola, placówki oświatowej od 2024 r.Izabela Ziętara370 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
2024-02-2709:00-12:00Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Obarzanek Iwona370 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
2024-02-2710:00 - 14:00Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2024/2025Siejewicz Marzena380 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
2024-02-2809:00-12:00Arkusz organizacyjny i ruch kadrowy w roku szkolnym 2024/2025 - dla organów prowadzącychDorota Pierzyńska 370 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
2024-02-2810:00 - 14:00Przygotowanie do konkursu na Dyrektora szkoły/przedszkolaSiejewicz Marzena380 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
2023-02-2909:00 - 12:00Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024Szynalska-Skarżyńska Beata370 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
2024-02-2910:00 - 14:00Trening obserwacji zajęć lekcyjnychSiejewicz Marzena380 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA

 

REGULAMIN PROMOCJI WALENTYNKOWEJ – 10% ZNIŻKI NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE

(dalej „Regulamin”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem promocji jest firma Marzena Roth Centrum Szkoleniowe z siedzibą w Legionowie, przy al. 3 maja 26 lok. 35, NIP: 5361109790, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Czas trwania Promocji: od 14 lutego 2023 r., godz. 00:01 do 14 lutego 2023 r., godz. 23:59 – w tym czasie można zarejestrować się na szkolenie

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 

 1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów Centrum Rozwoju Edukacji A-Z.
 2. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania 10% zniżki na szkolenie indywidualne organizowane w lutym 2024 r. uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
 • Zarejestrować się na szkolenie indywidualne z katalogu umieszczonego w zamieszczonym powyżej harmonogramie
 • Wpisać przy rejestracji w polu formularza rejestracyjnego “Uwagi” hasło: Walentynki w A-Z lub podać hasło: Walentynki w A-Z w trakcie rejestracji telefonicznej
 • Uczestnik może dokonać wielu rejestracji i otrzymać odpowiadające ich liczbie zniżki.
 • Promocją objęta jest wyłącznie pierwsza rejestracja na wybrane szkolenie.
 • Rejestracja dokonana po uprzedniej rezygnacji z wybranego szkolenia nie jest objęta niniejszą promocją.

 

3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres: centrumrozwojuedukacji@a-z.edu.pl
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty e-mail w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.