fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Jak oceniać zachowanie uczniów? Zasady, kryteria i zapisy w statucie szkoły

Ocenianie zachowania uczniów wzbudza wiele kontrowersji. Jedni uważają, że jest niepotrzebne  i niesprawiedliwe.  Zdaniem innych gwarantuje ono ład  i porządek w szkole.  Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie wskazują na trudności w interpretacji kryteriów oceny zachowania, które powinny być jasne, konkretne i odpowiednio dopasowane do poziomu wiekowego i rozwoju uczniów. Istotnym jest też elastyczne podejście w ocenianiu zachowania, uwzględniające indywidualne potrzeby i możliwości  uczniów. Często ten ostatni aspekt jest źle interpretowany i  powoduje wiele nieporozumień i frustracji zarówno u uczniów, rodziców, jak i samych nauczycieli.

Proponowane szkolenie adresowane jest do dyrektorów, którzy chcą,  by ocenianie zachowania w ich szkole, było narzędziem wychowawczym wspierającym i rozwijającym potencjał każdego ucznia.


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


 

Program szkolenia:

 

1. Ocena zachowania w szkole – uzasadnienie w świetle prawa oświatowego

 

 • Obszary oceny zachowania – zapisy w dokumentach
 • Kryteria oceniania zachowania – zapisy w dokumentach

 

2. Ocenianie zachowania uczniów jako narzędzie wychowawcze

 

 • Zachowania pożądane i niepożądane w szkole
 • Rozpoznawanie i rozumienie różnych zachowań uczniów
 • Jak zaangażować uczniów w proces oceniania zachowania – samoocena i ocena koleżeńska – przykłady, analiza przypadku

 

3. Tworzenie systemów oceny zachowania

 

 • Tworzenie klarownych i spójnych zasad i norm zachowania w szkole – przykłady dobrych praktyk
 • Rezygnacja z systemu punktowego – uzasadnienie

 

4. Co zamiast punktów? Propozycja systemu ocenienia sprzyjającego rozwojowi uczniów

 

 • Przedstawienie systemu oceniana opartego na wykorzystaniu nagród  i wzmocnień pozytywnych
 • Wspólne wartości i normy zachowania w środowisku edukacyjnym
 • Wykorzystanie informacji zwrotnej

 

5. Rozwiązywanie problematycznych zachowań uczniów w kontekście oceniania

 

 • Identyfikacja i analiza przyczyn trudnego zachowania uczniów w środowisku szkolnym
 • Strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, w tym podejście prewencyjne i interwencyjne

 

6. Kryteria oceniania zachowania w różnych kontekstach

 

 • Kryteria dla różnych grup wiekowych i etapów edukacyjnych
 • Dostosowanie kryteriów do specyfiki szkoły
 • Znaczenie jasnych i spójnych kryteriów dla uczniów, nauczycieli i rodziców

 

7. Kluczowe obszary kryteriów oceniania zachowania

 

 • Przykłady kluczowych obszarów – szacunek, współpraca, punktualność itp.
 • Wskazówki, jak opisać poziomy zachowania na poszczególne oceny
 • Implementacja kryteriów i konsekwencje oceniania zachowania
 • Wprowadzenie kryteriów do codziennego życia szkoły
 • Przykłady konsekwencji za zachowanie zgodne i niezgodne z kryteriami

 

8. Ocena zachowania w statucie szkoły

 

 • Przykładowe zapisy w statucie szkoły, uwzględniające zmianę sytemu punktowego na system opisowo-wzmacniający

 

9. Praktyczne ćwiczenia i studia przypadków

 

 • Analiza rzeczywistych przypadków oceniania zachowania w szkole
 • Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja

 


WAŻNE INFORMACJE:

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

 

Prowadzący: Beata Szynalska-Skarżyńska

Psycholożka, nauczycielka, edukatorka, ekspertka edukacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji seksualnej, następnie studia podyplomowe z poradnictwa rodzinnego. W roku 1989 wzięła udział w tworzeniu eksperymentalnej, pierwszej szkoły integracyjnej w Polsce. Przez wiele lat pracowała w szkolnictwie specjalnym oraz w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym (1994-2002), gdzie pełniła funkcje doradcy metodycznego. Od 2005 roku czynnie współpracuje z fundacjami „Niezwykłe dzieci”, „Vademecum”, które wspierają dzieci i dorosłych z Zespołem Aspergera, autyzmem, depresją i innymi zaburzeniami. Realizowała liczne projekty i innowacje pedagogiczne, m.in. Debaty szkolne, Przedsiębiorczość, czy Zespół młodzieżowych doradców.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email