fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Przygotowanie do konkursu na stanowisko Dyrektora

Szkolenie online


→  Prosimy o podawanie w zgłoszeniach prywatnych adresów mailowych w celu rejestracji
→  Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem – pamiętaj, że musisz się zarejestrować
→  Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem
→  Po zakończeniu zajęć otrzymasz link do materiałów od trenera
→  Po szkoleniu otrzymasz elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia,  który wyślemy na Twój adres mailowy razem z fakturą


Cele szkolenia:

 • udzielenie merytorycznego wsparcia w opracowaniu dokumentów dla kandydatów na dyrektorów szkół lub placówek oświatowych oraz osób ubiegających się o to stanowisko po raz kolejny,
 • wypracowanie założeń dla koncepcji rozwoju szkoły (każdy dla swojej szkoły) ,
 • przygotowanie kandydatów na dyrektorów do rozmowy z komisją konkursową.

Uczestnik po szkoleniu:

 • zna przepisy prawa, dotyczące wymagań stawianych  kandydatom przystępującym do konkursu oraz przepisy prawa związane z przebiegiem konkursu;
 • zna wymagane do konkursu dokumenty;
 • skonstruuje wymagane do konkursu dokumenty;
 • skonstruuje koncepcje rozwoju szkoły lub placówki;
 • zna i potrafi odpowiedzieć na przykładowe zestawy pytań konkursowych od  grup osób wchodzących w skład komisji konkursowej (pytania zebrane od dyrektorów, którzy uczestniczyli  w konkursach w ostatnich 3 latach).

Program szkolenia:

I. Przepisy prawa dotyczące konkursu na dyrektora
 • akty normatywne, regulujące wymagania wobec przystępujących do konkursu;
 • akty normatywne, regulujące przebieg konkursu.
II. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ubiegania się o stanowisko dyrektora
 • wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów na dyrektorów;
 • zaświadczenia potrzebne do dokumentacji konkursowej;
 • oświadczenia potrzebne do dokumentacji konkursowej;
 • zaświadczenie lekarskie i jego ranga w czasie analizy formalnej dokumentów.
III. Tworzenie dokumentacji konkursowej
 • przygotowanie podstawowych dokumentów konkursowych;
 • wzory dokumentów i zasady ich uzupełniania;
 • analiza przygotowanych dokumentów pod względem merytorycznym.
IV. pracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki
 • wysłuchanie fragmentów wykładów związanych z wyzwaniami, które stoją przed współczesną szkołą (Witolda Kołodziejczyka, Marzeny Żylińskiej, Sugaty Mitra, Jacka Strzemiecznego, Kena Robinsona, Marka Kaczmarzyka);
 • wspólne w grupach wypracowanie założeń koncepcji rozwoju szkoły redagowanie przykładowych zapisów koncepcji dla swojej szkoły.
V. Symulacja rozmowy konkursowej
 • omówienie rożnych aspektów pracy szkoły;
 • związanych z grupami wchodzącymi w skład komisji konkursowej (lista przykładowych pytań od każdej z grup);
 • symulacja rozmowy konkursowej.

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego  oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultant ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny. Od 10 lat związana z Centrum Rozwoju Edukacji A-Z – przeszkoliła tysiące dyrektorów i nauczycieli.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.