fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Arkusz organizacyjny i ruch kadrowy w roku szkolnym 2024/2025 – dla organów prowadzących

Arkusz organizacji szkoły, przedszkola, zespołu szkolno-przedszkolnego to najważniejszy dokument dotyczący planowania budżetu placówki oświatowej. Prawidłowa organizacja szkoły i przedszkola przekłada się na wysokość subwencji oświatowej, planowanie budżetu JST, a także na ruch kadrowy. Zapraszamy na szkolenie pracowników samorządowych odpowiedzialnych za zadania JST związane z organizacją lokalnego systemu oświaty. Otrzymacie Państwo informacje o obowiązujących przepisach prawa. Omówione zostaną praktyczne zasady przygotowania arkusza organizacji.
Program szkolenia jest skonstruowany w oparciu o najnowsze przepisy prawa oświatowego, orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz aktów wykonawczych.

 


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


Program szkolenia:

 1. Akty prawne dotyczące sporządzania arkusza organizacji
  •Omówienie aktów prawnych dotyczących przygotowania arkusza organizacyjnego przedszkola i szkół na kolejny rok szkolny.
 2. Prawidłowe i ekonomiczne sporządzenie arkusza.
  •Omówienie obowiązujących ramowych planów nauczania.
  •Dokonywanie podziału na grupy i łączenia klas – ekonomiczne przygotowanie arkusza.
  •Zajęcia międzyklasowe, międzyoddziałowe i międzyszkolne – zasady organizacji.
 3. Współpraca z organem prowadzącym i związkami zawodowymi.
  •Wnioskowanie o dodatkowe godziny z JST, ustalanie norm zatrudnienia.
  •Terminy przedkładania arkusza do związków zawodowych, organu prowadzącego.
 4. Możliwości i zasady kwestionowania zapisów w arkuszu.
  •Zapoznanie uczestników szkolenia z możliwościami wprowadzenia norm zatrudnienia, limitu etatów i godzin – co w tym zakresie może określić organ prowadzący.
 5. Termin przekazania arkusza do organu nadzorującego.
  •Wskazanie nieprzekraczalnych terminów przekazania arkusza do Kuratorium – wymagane załączniki.
 6. Zasady zatwierdzania arkusza i aneksów.
  •Omówienie terminów i zasad zatwierdzania arkusza organizacji oraz późniejszych aneksów do niego.
  •Zasady współpracy z Kuratorium Oświaty.
  •Nieprzekraczalne terminy.

 


WAŻNE INFORMACJE:

 

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Prowadzący: Dorota Pierzyńska

Trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym – praca na szczeblu administracji oświatowej. Współtwórczyni i dyrektorka jednego z pierwszych Centrum Usług Wspólnych. Od lat związana z Centrum Rozwoju A-Z – specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy, prowadząc szkolenia m.in. szkolenia m.in. z zakresu ruchu kadrowego, godzin ponadwymiarowych, regulaminu pracy, arkuszy organizacyjnych, subwencji oświatowej oraz PPK.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email