fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

ABC nowego Dyrektora i Wicedyrektora

Szkolenie online


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


Drodzy Państwo!

Witamy w gronie dyrektorów i wicedyrektorów – życzymy samych sukcesów i satysfakcji z pracy 😊 Na nowym dyrektorze placówki oświatowej spoczywa wiele obowiązków, zarówno tych związanych z zarządzaniem strategicznym szkołą lub przedszkolem jak i tych dotyczących codziennych bieżących zadań dotyczących funkcjonowania placówki w obszarze kształcenia czy wychowania. Jak systemowo zorganizować pracę szkoły, jak ją dokumentować, jak sprawować skuteczny nadzór nad pracą kolegów i koleżanek nauczycieli? Jak zadbać o jakość kształcenia i jakość działań wychowawczych? Czy zarządzanie w czasach Covid-19 jest inne, jak przygotować szkołę do zmiany trybu pracy, do przejścia w uczenie zdalne? – to pytania, na które spróbujemy znaleźć odpowiedź.

Na zajęciach znajdziesz nie tylko najważniejsze informacje dotyczące pracy w nowym roku szkolnym, ale także poznasz zasady zarządzania przez cały rok. Dowiesz się, jak przygotować dokumenty szkolne, jakie ważne terminy dotyczą Twojej pracy i pracy nauczycieli, jakie zadania czekają Cię na początku roku szkolnego, a jakie trzeba zaplanować na kolejne miesiące.  Jesteśmy po to, żeby Wam pomóc. Przygotowana propozycja uwzględnia także gotowe propozycje arkuszy obserwacyjnych i innych dokumentów w szkole– zapraszamy!

Program szkolenia:

1. Procesy zarządzania – w tym prawo wewnątrzszkolne

– zasady tworzenia aktów prawa,
– systematyzacja aktów prawa wewnątrzszkolnego,
– statut i jego budowa,
– regulaminy obowiązujące w szkole,
– w tym związane z funkcjonowanie szkoły w trybie hybrydowym i online,
– dokumentowanie pracy rady pedagogicznej (uchwały i protokoły, wzory protokołów, przykładowe schematy i układy protokołów dla typowych zebrań rady pedagogicznej, budowa uchwały, wzory uchwał),
– decyzje administracyjne dyrektora szkoły (wzory decyzji administracyjnych),
– zarządzenia, komunikaty, polecenia służbowe (wzory zarządzeń dyrektora szkoły),
– dokumentowanie pracy szkoły – dokumentowanie przebiegu nauczania (w tym dzienniki, arkusze ocen),
– procedury awansu zawodowego (ważne terminy i dokumenty w procedurze – wzory przykładowych planów rozwoju, sprawozdań, ocen dorobku zawodowego)

2. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły – w tym obserwacja zajęć oraz ocena pracy nauczyciela i dyrektora

– formy nadzory pedagogicznego (ewaluacja, kontrola, monitorowanie, obserwacja i wspomaganie, przykładowe projekty ewaluacji, arkusze kontroli, monitorowania),
– plan nadzoru pedagogicznego (przykładowy plan dla szkoły i przedszkola),
– formułowanie wniosków i rekomendacji z nadzoru
– dokumenty w nadzorze pedagogicznym, w tym potwierdzające realizację działań (przykładowe raporty oraz sprawozdania z nadzoru),
– przedmiot obserwacji – model lekcji z wykorzystaniem pięciu strategii efektywnego nauczania
– obserwacja jako metoda badawcza (metody badawcze w obserwacji, rodzaje obserwacji, dane w obserwacji – ilościowe i jakościowe, opinie i fakty w obserwacji, dyspozycje do obserwacji),
– obserwacja nagranych fragmentów  lekcji, zastosowanie wypracowanych dyspozycji w praktyce,
– ocena pracy nauczyciela (ważne terminy, kryteria oceny pracy nauczyciela, regulamin oceny, przykładowe karty oceny)

3. Dyrektor/Wicedyrektor i jego obowiązki i uprawnienia w procesie głównym – kształcenie

– proces uczenia się oraz jego elementy i czynniki, które go regulują (z uwzględnieniem wiedzy płynącej z neurodydaktyki) w kontekście przykładowych zadań i odpowiedzialności dyrektora/wicedyrektora/ szkoły,
– diagnozy edukacyjne i system badań wewnątrzszkolnych, w tym: budowa sprawdzianów, normy procentowe przy określaniu stopni za sprawdziany, poprawne wnioskowanie na podstawie wyników diagnoz, rekomendacje i działania na podstawie wniosków, nadzór nad realizacją tych działań,
– analizy egzaminów zewnętrznych w tym wnioskowanie na podstawie wyników, rekomendacje i działania na podstawie wniosków, nadzór nad realizacją tych działań,
– monitorowanie realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania (przykładowe arkusze monitorowania podstawy programowej oraz warunków jej realizacji),
– zadania zespołów przedmiotowych, monitorowanie i dokumentowanie tych działań oraz nadzór nad ich wykonywaniem (gotowe plany pracy zespołów),
– ocenianie wewnątrzszkolne, w tym egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe i sprawdzające w czasie Covid-19,
– nadzór merytoryczny i nadzór nad dokumentacją.

4. Dyrektor/Wicedyrektor/ i jego uprawnienia w procesie – wychowanie i opieka

– pomoc psychologiczna – pedagogiczna, w tym: systemowe diagnozy wychowawcze, dokumentowanie pomocy dla uczniów (przykładowe arkusze diagnoz, dostosowań, IPET-ów),
– program wychowawczo – profilaktyczny: procedury tworzenia i zatwierdzania programu,
– zadania pedagoga i innych specjalistów zatrudnionych w szkole oraz nadzór nad ich działaniami w szkole,
– zadania wychowawcy klasy, w tym: analiza i ocena działań z udziałem rodziców i uczniów, dokumentowanie działań i nadzór nad pracą wychowawcy (gotowe wzory planów pracy).

 

 

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego  oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultant ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny. Od 10 lat związana z Centrum Rozwoju Edukacji A-Z – przeszkoliła tysiące dyrektorów i nauczycieli.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email