fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Akty prawa wewnątrzszkolnego

Wielu dyrektorów zgłasza potrzebę uporządkowania wiedzy z zakresu tworzenia prawa wewnątrzszkolnego i przypomnienia reguł jego tworzenia. Odpowiadając na te oczekiwania proponuję szkolenie, podczas którego prześledzimy katalog dokumentów, które nazywamy dokumentami wewnętrznymi szkoły. Przypomnimy również zasady tworzenia, zakres merytoryczny dokumentów oraz okoliczności, które obligują do tworzenia aktów prawa wewnętrznego. Porozmawiamy także o spójności dokumentów prawa wewnętrznego i organach uprawnionych do jego tworzenia.

Po jego zakończeniu będziecie Państwo wiedzieć, kto i kiedy zobowiązany jest do wydawania aktów prawa wewnętrznego. Wspólnie sporządzimy listę typowych zarządzeń dyrektora, które mogą być wydane w ciągu roku oraz wskażemy okoliczności tworzenia zarządzeń nietypowych. Zobaczymy, jakie decyzje wydaje dyrektor szkoły i które z nich są decyzjami administracyjnymi. Przejrzymy również listę regulaminów, instrukcji, procedur i uchwał rady pedagogicznej. Porozmawiamy  o konieczności zachowania spójności aktów prawnych obowiązujących w szkole. Po szkoleniu każdy z uczestników będzie wiedział, które z aktów prawa wewnętrznego są konieczne, a które zbędne.

Uczestnik po szkoleniu otrzyma w wersji elektronicznej:

• Zasady tworzenia aktów prawnych;

• Wzory uchwały rady pedagogicznej;

• Wzory opinii rady pedagogicznej;

• Wzory decyzji administracyjnych dyrektora;

• Propozycje decyzji kierowniczych;

• Wzory zarządzeń dyrektora szkoły;

• Wykaz zarządzeń na cały rok szkolny;

• Wykaz regulaminów niezbędnych w szkole;

• Przykładowe regulaminy;

• Wykaz możliwych procedur szkolnych;

• Przykład opisu procedury;

 

Program szkolenia:

 • Podstawy wiedzy o prawie i jego tworzeniu;
 • Tworzenie prawa wewnętrznego;
 • Akty prawa wewnętrznego:
 1. Uchwały rady pedagogicznej;
 2. Opinie rady pedagogicznej;
 3. Decyzje administracyjne dyrektora;
 4. Decyzje kierownicze;
 5. Zarządzenia;
 6. Regulaminy;
 7. Procedury;
 • Nowelizacja prawa wewnątrzszkolnego – kiedy i w jaki sposób;
 • Organy szkoły i ich uprawnienia do kreowania prawa – zakres merytoryczny kreowania prawa wewnętrznego przez organy szkoły;
 • Nadzór prawny dyrektora szkoły nad dokumentami w ramach realizowanego nadzoru pedagogicznego.

Prowadzący: Marzena Siejewicz

edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich), profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek, (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji) specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO) – prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, – posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.