fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Kadry w oświacie – 3 dniowy kurs kadrowy

Szkolenie online


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


 

Zapraszamy Państwa do udziału w 3 dniowym kursie kadrowym  realizowanym w formie on-line. Szkolenie w przystępny sposób  pozwoli zdobyć kompleksową wiedzę i umiejętności na temat prowadzenia spraw kadrowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

 

 Program szkolenia:

I. Podstawowe akty prawne.

 • Kodeks pracy,
 • Karta Nauczyciela
 • Ustawa o pracownikach samorządowych
 • Prawo oświatowe
 • Akty wykonawcze
 • Regulacje wewnętrzne w placówce

II. Nawiązywanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami pedagogicznymi oraz niepedagogicznymi

 • rodzaje umów pracowników pedagogicznych,
 • rodzaje umów pracowników niepedagogicznych,
 • elementy umowy o pracę,
 • dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia,
 • przeprowadzanie konkursów na wolne stanowisko urzędnicze,
 • służba przygotowawcza
 • zmiany stosunku pracy (oddelegowanie do innej jednostki, uzupełnianie etatu, zmniejszenie wymiaru etatu, stan nieczynny),
 • ochrona pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy,
 • obowiązek konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru rozwiązania stosunku pracy,
 • wygaśnięcie stosunku pracy,
 • wydawanie świadectwa pracy,
 • informacja o przechowywaniu i odbiorze dokumentacji pracowniczej dołączanej do świadectwa pracy,

III. Pojęcie normy, systemy i rozkłady czasu pracy.

 • pojęcie czasu pracy pracowników pedagogicznych,
 • czas pracy w ujęciu roku szkolnego,
 • czas pracy nauczycieli z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 • czas pracy pracowników niepedagogicznych,
 • systemy czasu pracy pracowników niepedagogicznych,
 • ewidencja czasu pracy.

IV. Prowadzenie i archiwizowanie akt osobowych

 • prowadzenie akt osobowych (część A, B, C, D – ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w formie elektronicznej,
 • wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej.

V. Prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy

 • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

VI. Cechy, ochrona i zasady ustalania wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

 • regulacje prawne ustalania wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 • składniki wynagrodzenia,
 • ochrona wynagrodzenia,
 • wypłata za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.

VII. Urlopy pracownicze oraz dni wolne przysługujące pracownikom. Uprawnienia rodzicielskie.

 • urlopy pracowników pedagogiczny zatrudnionych w placówkach feryjnych i nieferyjnych,
 • urlopy pracowników niepedagogicznych,
 • urlopy pracowników pedagogicznych pełniących funkcje kierownicze,
 • tworzenie planów urlopowych,
 • urlop okolicznościowy,
 • urlop uzupełniający,
 • urlop macierzyński, ojcowski, rodzicielski,
 • wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

VIII. Orzecznictwo Sądu Najwyższego

 • zwolnienie pracownika w czasie długotrwałej nieobecności,
 • kierowanie pracowników po długotrwałej nieobecności na badania lekarskie,
 • zobowiązanie nauczyciela do wykorzystania zaległego urlopu,
 • zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
 • zawarcie więcej niż jednej umowy z tym samym pracodawcą,
 • dobór kryteriów do rozwiązania stosunku pracy.

 

 

Prowadzący: Iwona Cwalina

Pracownik samorządowy z ponad 20-letnim doświadczeniem. Swoją przygodę z kadrami rozpoczęła w 2007 r., cały czas doskonaląc swój warsztat pracy. Absolwentka ekonomii pracy i zarządzania kapitałem ludzkim w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Prowadziła na zlecenie Urzędu m. st. Warszawy wykłady z zakresu ustawy o pracownikach samorządowych.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email