fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2024/2025. Prowadząca: Marzena Siejewicz

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną przygotowani do sprawnej organizacji pracy szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2024/2025, z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa. W trakcie seminarium zostaną przeanalizowane dotychczasowe praktyki pracy nad arkuszami organizacyjnymi, zaplanowane zmiany w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego, a także sposób ich wprowadzenia do organizacji pracy szkoły. Zostaną również przedstawione trudności, mogące pojawić się w organizacji roku szkolnego oraz propozycje ich rozwiązania.


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


Program szkolenia:

 

 1. Repetytorium z podstaw prawnych organizacji pracy szkoły/przedszkola/placówki oświatowej

 2. Przygotowanie arkusza organizacyjnego szkoły/przedszkola/placówki oświatowej

 3. Terminy zatwierdzenia arkusza organizacyjnego, a terminy zatwierdzenia organizacji pracy – jaką strategię warto przyjąć?

 4. Planowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej – czy wszystko planujemy w arkuszu?

 5. Formy indywidualizacji kształcenia – co powinniśmy wiedzieć o ich organizacji i finansowaniu?

 6. Ustawowy katalog zajęć edukacyjnych

 7. Organizacja zajęć na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w zależności od typu placówki oświatowej – np. klas sportowych, dwujęzycznych, przygotowania wojskowego, integracyjnych i specjalnych, organizacja biblioteki szkolnej, świetlicy szkolnej – racjonalne rozwiązania

 8. Ramowe plany nauczania, limity uczniów, klasy łączone, zajęcia realizowane w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i indywidualnie – praktyczne rozwiązania

 9. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w arkuszu organizacyjnym – racjonalne rozwiązania

 10. Kompetencje kuratora oświaty, związków zawodowych i organu prowadzącego w procesie zatwierdzania arkusza organizacyjnego – zasada działania w ramach ustawowo przyznanych kompetencji

 11. Decyzje kadrowe na podstawie arkusza organizacyjnego – działania wstępne

 12. Przydział godzin i funkcji dla nauczycieli w arkuszu organizacyjnym – jaką strategię przyjąć?

 13. Dokumentacja porządkująca zatrudnianie nauczycieli oraz powierzeń funkcji dla nauczycieli


WAŻNE INFORMACJE:

 

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego  oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultant ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny. Od 10 lat związana z Centrum Rozwoju Edukacji A-Z – przeszkoliła tysiące dyrektorów i nauczycieli.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email