fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej

Szkolenie online


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna staje przed nowymi wyzwaniami edukacyjnymi i wychowawczymi, będącymi skutkiem pandemii. Badania wskazują, że dzieci i młodzież poniosą największe szkody psychiczne, a objawy stresu pourazowego PTSD są diagnozowane u coraz większej grupy uczniów.

W kierunkach polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022 ministerstwo oczekuje, że szkoły sprostają wymaganiom uczniów ze SPE i wzmocnią działania, by pomoc psychologiczno-pedagogiczna była adekwatna do potrzeb uczniów po pandemii.

Na proponowanym szkoleniu metodą analizy „case study” przeanalizujemy, jak skutecznie udzielać pomocy PPP. Udostępnimy przykładowe dokumenty: indywidualną teczkę ucznia – co powinna zawierać? WOFU i IPET. Odpowiemy także na pytania uczesyników i stworzymy model efektywnego systemu wsparcia w pandemicznej rzeczywistości.

 

Program szkolenia:

 


1.
Prawo oświatowe a obowiązki dyrektora w zakresie organizowania i udzielania PPP – przykłady, analiza przypadku

 

 • Regulacje prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej, istota pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Zadanie w grupach – ćwiczenie diagnostyczne, którego celem jest ocena własnych doświadczeń, związanych z organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej – omówienie i wnioski

 

2. Prawo oświatowe a obowiązki specjalistów, wychowawców i nauczycieli w zakresie organizowania i udzielania PPP

 

 • Przykłady, analiza przypadku

 

3. System udzielania PPP – w ramach bieżącej pracy z uczniem – określenie zakresu, przykłady realizacji

 

 • Praca zespołu, budowanie WOFU
 • Ćwiczenie: Analiza przypadku
 • Spotkanie zespołu
 • Przygotowanie dokumentacji

 

4. System udzielania PPP – w ramach bieżącej pracy z uczniem – określenie zakresu, przykłady realizacji, nowe formy ppp

 

 • Indywidualna ścieżka edukacyjna
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się i inne

 

5. System udzielania PPP – ewaluacja- przykłady jej przeprowadzania, analiza pod kątem wniosków do realizacji

 

 • Prezentacja dobrych praktyk
 • Ćwiczenie: Analiza przypadku przygotowanie dokumentacji, wnioski do realizacji

 

6. Kompleksowe działanie – formy i sposoby współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi placówkami edukacyjnymi działającymi na rzecz dziecka

 

 • Film: wywiad z uczniem ze ASD (autoryzowany przez rodziców, zgoda na publikację) /materiał własny edukatora/
 • Ćwiczenie: Analiza przypadku
 • Spotkanie zespołu
 • Przygotowanie dokumentacji, formułowanie wniosków
 • Budowanie sieci wsparcia

 

6. Podsumowanie spotkania – ewaluacja

Prowadzący: Beata Szynalska-Skarżyńska

Psycholożka, nauczycielka, edukatorka, ekspertka edukacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji seksualnej, następnie studia podyplomowe z poradnictwa rodzinnego. W roku 1989 wzięła udział w tworzeniu eksperymentalnej, pierwszej szkoły integracyjnej w Polsce. Przez wiele lat pracowała w szkolnictwie specjalnym oraz w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym (1994-2002), gdzie pełniła funkcje doradcy metodycznego. Od 2005 roku czynnie współpracuje z fundacjami „Niezwykłe dzieci”, „Vademecum”, które wspierają dzieci i dorosłych z Zespołem Aspergera, autyzmem, depresją i innymi zaburzeniami. Realizowała liczne projekty i innowacje pedagogiczne, m.in. Debaty szkolne, Przedsiębiorczość, czy Zespół młodzieżowych doradców.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email