fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wiąże się z obowiązkiem rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych, a także rozpoznawania indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów. Ich różnorodność może wynikać min. z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, szczególnych uzdolnień, czy choćby niepowodzeń szkolnych. Zadanie to wymaga zaplanowania, a następnie udzielenia zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracowania i realizacji planów zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów, indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET). Niezwykle istotne jest także uprzednie zdiagnozowanie i w razie konieczności odpowiednie przygotowanie warsztatu pracy specjalistów. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną omówione wszystkie aspekty z tego zakresu, a także przykłady praktycznych rozwiązań.

Program szkolenia:


1. Regulacje prawne w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • Przegląd regulacji prawnych
  • Analiza przepisów determinujących organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • Zadania i rola specjalistów
  • Formy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (m.in. IPET, WOFU) – propozycje zapisów

3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • Dostosowywanie wymagań w praktyce – propozycje rozwiązań
  • Warsztat pracy nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy – propozycje narzędzi
  • Formy i sposoby współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi placówkami edukacyjnymi działającymi na rzecz dziecka

Prowadzący: Beata Szynalska-Skarżyńska

Psycholożka, nauczycielka, edukatorka, ekspertka edukacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji seksualnej, następnie studia podyplomowe z poradnictwa rodzinnego. W roku 1989 wzięła udział w tworzeniu eksperymentalnej, pierwszej szkoły integracyjnej w Polsce. Przez wiele lat pracowała w szkolnictwie specjalnym oraz w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym (1994-2002), gdzie pełniła funkcje doradcy metodycznego. Od 2005 roku czynnie współpracuje z fundacjami „Niezwykłe dzieci”, „Vademecum”, które wspierają dzieci i dorosłych z Zespołem Aspergera, autyzmem, depresją i innymi zaburzeniami. Realizowała liczne projekty i innowacje pedagogiczne, m.in. Debaty szkolne, Przedsiębiorczość, czy Zespół młodzieżowych doradców.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email