fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024

 


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


Planowanie działań pomocowych dla uczniów wymaga dobrego przygotowania organizacyjnego i merytorycznego. Co prawda szkoły, przedszkola, placówki edukacyjne mają wypracowane modele udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jednak zawsze warto zweryfikować działania w tym obszarze i uporządkować posiadaną wiedzę oraz dotychczasową praktykę. Stale zmieniająca się rzeczywistość, a co za tym idzie nowe potrzeby dzieci i młodzieży, wymagają ciągłej aktualizacji oddziaływań nauczycieli i specjalistów, aby udzielana pomoc była efektywna i dostosowana do bieżącej sytuacji.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione przykładowe procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej od rozpoznania, poprzez ustalanie form wsparcia po ocenę efektywności udzielania PPP. Omówione zostaną także indywidualne teczki uczniów,  IPET-y, WOPFU, a całe spotkanie będzie miało formę analizy przypadku i przedstawienia dobrych praktyk, opartych na doświadczeniach wielu przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych.

 

Program szkolenia:

 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle prawa oświatowego

 

 • Analiza przepisów prawa, regulujących organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Cele pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Ocena dotychczasowych działań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

2. Uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną

 

 • Posiadający opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Rozpoznawanie potrzeb uczniów nieposiadających opinii/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 • Zadania i rola specjalistów
 • Formy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

4. Dokumentowanie działań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) – przykładowe zapisy (uczeń ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, zagrożony niedostosowaniem społecznym)
 • Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) – zasady konstruowania i przykłady realizacji
 • Indywidualna teczka ucznia – co zawiera i jak ją poprawnie założyć?

 

5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zajęcia specjalistyczne

 

 • Przykłady praktycznych rozwiązań
 • Prawidłowe dokumentowanie organizowanych zajęć

 

6. System udzielania PPP w ramach bieżącej pracy z uczniem

 

 • Zakres udzielanej pomocy
 • Indywidualna ścieżka edukacyjna
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się i inne

 

7. Współpraca wewnątrzszkolna i z podmiotami zewnętrznymi – budowanie sieci wsparcia

 

 • Współpraca z rodzicami
 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
 • Współpraca z innymi placówkami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka

 

8. Ewaluacja systemu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 • Przykłady dobrych praktyk w prowadzeniu ewaluacji
 • Analiza i wnioski do realizacji

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Szkolenie możemy również zorganizować na zamówienie JST, dla kadry kierowniczej oświaty danej gminy/powiatu. W celu poznania szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszym biurem – KONTAKT


 

Prowadzący: Beata Szynalska-Skarżyńska

Psycholożka, nauczycielka, edukatorka, ekspertka edukacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji seksualnej, następnie studia podyplomowe z poradnictwa rodzinnego. W roku 1989 wzięła udział w tworzeniu eksperymentalnej, pierwszej szkoły integracyjnej w Polsce. Przez wiele lat pracowała w szkolnictwie specjalnym oraz w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym (1994-2002), gdzie pełniła funkcje doradcy metodycznego. Od 2005 roku czynnie współpracuje z fundacjami „Niezwykłe dzieci”, „Vademecum”, które wspierają dzieci i dorosłych z Zespołem Aspergera, autyzmem, depresją i innymi zaburzeniami. Realizowała liczne projekty i innowacje pedagogiczne, m.in. Debaty szkolne, Przedsiębiorczość, czy Zespół młodzieżowych doradców.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email