fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Organizacja i prowadzenie sekretariatu

 

Prowadzenie sekretariatu to jedno z ważniejszych zadań związanych z organizacją pracy szkoły. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego poznają Państwo jak prowadzić sekretariat, który jest sercem i wizytówką szkoły. Otrzymają Państwo przykładowe wzory instrukcji kancelaryjnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcji archiwizacyjnej. Pokażemy pomysły jak pracować efektywnie i mieć pod kontrolą wszystkie powierzone zadania.


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


Program szkolenia:

 

1. Sekretariat jako centrum zarządzania przepływem informacji

 

 • Sekretariat „sercem i wizytówką” szkoły
 • Przepływ informacji
 • Współpraca sekretarza z dyrektorem
 • Proces komunikacji (nadawanie komunikatów, aktywne słuchanie, mowa ciała)
 • Rozmowy telefoniczne (etykieta telefoniczna, anonsowanie rozmów, filtrowanie rozmów, umawianie spotkań, pozyskiwanie i udzielanie informacji przez telefon, ochrona informacji)
 • Prowadzenie terminarza i organizacja spotkań służbowych
 • Odpowiedzialność prawna pracowników za wytwarzaną i przechowywaną dokumentację
 • Zakres obowiązków sekretarza- przykładowe wzory
 • Zasady profesjonalnej obsługi:
  a) przestrzeganie dobrych obyczajów; savoir vivre profesjonalnej sekretarki/asystentki (wymogi dotyczące stroju w pracy)
  b) zdolności interpersonalne, cechy osobiste
  c) asertywność w biurze asertywne wyrażanie opinii i ocen
  d) radzenie sobie ze stresem techniki antystresowe

 

2. Sprawy uczniowskie

 

 • Ewidencjonowanie dzieci i uczniów
 • Dokumentacja związana z przyjęciem uczniów do szkoły i przejściem uczniów do innej szkoły
 • Kontrola realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- szczegółowa procedura
 • Wzory pism do rodziców uczniów, którzy nie realizują obowiązku szkolnego i przygotowania przedszkolnego
 • Wydawanie legitymacji uczniowskich i prowadzenie ich ewidencji
 • Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji
 • Postępowanie ze świadectwami nieodebranymi przez uczniów lub absolwentów
 • Arkusze ocen: prowadzenie i kompletowanie; adnotacje; księgi arkuszy ocen

 

3. Sprawy pracownicze

 

 • Prowadzenie teczek akt osobowych
 • Wnioski urlopowe
 • Upoważnienia
 • Umowy o pracę, umowa poprzez mianowanie
 • Rozwiązanie stosunku pracy
 • Ewidencja czasu pracy
 • Awans zawodowy po nowemu
 • Badania lekarskie- kiedy są ważne i jak długo
 • Projekty zmian w Kodeksie Pracy
 • Praca zdalna – czy w szkole to możliwe?

 

4. Czynności kancelaryjne sekretariatu

 

 • Przyjmowanie i obieg korespondencji; wewnętrzny obieg akt
 • Instrukcja kancelaryjn
 • Jednolity rzeczowy wykaz akt
 • Instrukcja składnicy akt
 • Gotowe wzory wymienionych dokumentów
 • Archiwizacja i brakowanie akt, zgodnie z rzeczowym wykazem akt i innymi przepisami
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w czynnościach kancelaryjnych
 • Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych
 • Zabezpieczenie, przechowywanie i ewidencjonowanie pieczęci urzędowych
 • Ochrona danych osobowych

 


WAŻNE INFORMACJE:

 

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Prowadzący:

Dyrektorka szkoły z 16 letnim doświadczeniem na tym stanowisku.  Certyfikowana trenerka oświaty i mediatorka szkolna. Trenerka wspomagania szkół i przedszkoli. Specjalistka w zakresie systemu informacji oświatowej. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia teorii z praktyką.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email