fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Prowadzenie i organizacja sekretariatu w placówce oświatowej

 


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


Prowadzenie sekretariatu to jedno z ważniejszych zadań związanych z organizacją pracy szkoły. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego poznają Państwo jak prowadzić sekretariat, który jest sercem i wizytówką szkoły. Otrzymają Państwo przykładowe wzory instrukcji kancelaryjnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcji archiwizacyjnej. Pokażemy pomysły jak pracować efektywnie i mieć pod kontrolą wszystkie powierzone zadania.

Program szkolenia:

 

 1. Rola i zadania sekretariatu:
  • Status zawodowy pracowników
  • Czynności kancelaryjne w sekretariacie
  • Organizacja i planowanie pracy
  • Komunikacja z otoczeniem, w tym prowadzenie rozmów telefonicznych
  • Rola sekretariatu w kreowaniu wizerunku placówki
 1. Rodzaje dokumentów w placówce oświatowej:
  • Podstawowe dotyczące placówki
  • Dotyczące dydaktyki, wychowania, opieki
  • Rejestry
  • Dokumentacja kadrowa
  • Dokumentacja finansowa
  • Dokumentacja bazy szkolnej
  • Dokumentacja związana z bhp
 2. Przepisy kancelaryjno-archiwalne:
  • Systemy kancelaryjne
  • Instrukcja kancelaryjna
  • Rzeczowy wykaz akt
  • Klasyfikacja dokumentacji szkolnej
  • Zasady przechowywania akt
 3. Korespondencja biurowa:
  • Zasady redagowanie pism
  • Numerowanie pism
  • Pisanie maili
  • Szyfrowanie plików do wysłanie mailem
  • Korespondencja seryjna
 4. Dokumentacja uczniowska:
  • Księga uczniów
  • Arkusze ocen
  • Legitymacje szkolne
  • Karty rowerowe
  • Realizacja obowiązku przedszkolnego, szkolnego i obowiązku nauki
 1. Pieczęcie urzędowe i pieczęcie szkolne
 2. Kopie dokumentów
 3. Potwierdzanie zgodności z oryginałem
 4. Duplikaty świadectw
 5. Ochrona danych osobowych w placówce
 6. Dostępność elektroniczna

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Prowadzący: Zofia Rostek

Nauczycielka z doświadczeniem, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie (od 2007 roku – wicedyrektor, od 2012 r. – p.o.  dyrektora, od 2013 r. – dyrektor), wykładowca akademicki w roku 2016/2017. Posiada wielokierunkowe przygotowanie metodyczne i merytoryczne do pracy z dziećmi, umiejętność planowania i organizowana pracy indywidualnej i zespołowej, umiejętności komunikacji interpersonalnej. Otwarta na siebie, innych i świat. Na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe uczestnicząc w wielu kursach, szkoleniach, seminariach, konferencjach. W ramach „dobrych praktyk” wielokrotnie dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi dyrektorami.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email