fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


Od września 2022 r. zmieniły się zasady awansu i oceny pracy nauczyciela. Dotychczasowy system był wielokrotnie krytykowany, głównie z dwóch powodów – nadmierna biurokracja, wydłużenie czasu awansu (nie wpływające na znaczące podwyżki płac) oraz odejście od nabywania umiejętności praktycznego uczenia, na rzecz działań różnych, nie zawsze związanych z umiejętnościami metodycznymi.

Nowy system funkcjonuje już od kilku miesięcy, ale nadal budzi liczne wątpliwości, co do jego stosowania w praktyce – jak dokumentować, co w sytuacji, kiedy jesteśmy w trakcie poprzedniej ścieżki, jak przygotować się do oceny i jak ją przeprowadzać?

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy otrzymają komplet niezbędnych informacji, a także gotowe wzory dokumentów, pozwalających na sprawne i szybkie dopełnienie wszelkich formalności i procedur, dotyczących zarówno oceny pracy, jak i awansu zawodowego nauczyciela.

 

Program szkolenia:

 

1. Regulacje prawne w awansie zawodowym i ocenie pracy

 

 • Regulacje prawne dotyczące awansu zawodowego i oceny pracy w Karcie Nauczyciela oraz przepisach wykonawczych
 • Sposoby postępowania w sytuacjach szczególnych – przepisy przejściowe pozwalające na kontynuację „starej” ścieżki awansu zawodowego
 • Nietypowe sytuacje i sposoby ich rozwiązania i w ocenie pracy i w awansie zawodowym

 

2. Przygotowanie do zawodu nauczyciela

 

 • Obowiązki nauczyciela w trakcie przygotowania do zawodu
 • Warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego
 • Rola i zadania mentora
 • Procedura otrzymywania stopnia nauczyciela mianowanego
 • Rola i zadania dyrektora w czasie przygotowania nauczyciela do zawodu
 • Sposoby zatrudnienia nauczyciela w przygotowaniu do zawodu
 • Przykładowe dokumenty – arkusz obserwacji dostosowany do kryteriów w rozp. w sprawie awansu, dyspozycje do omawiania zajęć, protokół z omawiania zajęć n-la początkującego, przykładowa, opinia dotycząca zajęć)

 

3. Zasady nadawania stopnia nauczyciela dyplomowanego (nowa i stara ścieżka)

 

 • Warunki nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, w tym analiza wymagań kwalifikacyjnych, wymaganego okresu pracy, obligatoryjna ocena pracy w ostatnim roku przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
 • Analiza dorobku zawodowego nauczyciela i akceptacja komisji kwalifikacyjnej – w przepisach przejściowych dla nauczycieli w stażu na nauczyciela dyplomowanego
 • Zmiany w komisjach kwalifikacyjnych,
 • Przykładowe dokumenty – plan rozwoju, sprawozdanie, ocena dorobku (do awansu na poprzednich zasadach), opis i analiza realizacji wymagań w nowym awansie (2 kartki A4)

 

4. Nauczyciel kontraktowy i regulacje dotyczące kontynuacji awansu starą ścieżką awansu zawodowego

 

 • Plan rozwoju i zasady jego konstruowania
 • Wymagania niezbędne i ich realizacja
 • Ocena dorobku zawodowego
 • Przykładowe dokumenty – plan rozwoju, sprawozdanie, ocena dorobku (do awansu na poprzednich zasadach)

 

5. Kryteria obowiązkowe i dodatkowe w ocenie pracy nauczyciela

 

 • Pogłębiona analiza kryteriów oceniania – opis kryteriów ze wskazaniem działań nauczyciela spełniających kryteria i dokumentacji nauczyciela
 • Przykładowe rozwiązania (przykładowe dokumenty opis kryteriów z punktacją, arkusz obserwacji zajęć, wypełniona karta oceny pracy)

 

6. Ocena a awans zawodowy nauczyciela i sposób zatrudnienia

 

 • Ocena w czasie przygotowania do zawodu (warunek awansu na nauczyciela minowanego)
 • Ocena w czasie pracy na stanowisku nauczyciela mianowanego (warunek awansu na n-la dyplomowanego)
 • Ocena nauczyciela dyplomowanego
 • Ocena w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy
 • Ocena pracy, a sposób zatrudniania

 

6. Dyrektor i jego rola w ocenie – zadania dyrektora

 

 • Motywacyjna rola oceny
 • Powiązanie oceny z systemami motywacyjnymi w szkole

 


WAŻNE INFORMACJE:

 

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka, absolwentka ministerialnego kursu kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalna trenerka, ekspertka w zakresie ewaluacji, członkini zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultantka ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletnia doradczyni metodyczna.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email