fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Awans zawodowy nauczyciela początkującego w drugim roku pracy

Od zmian w awansie zawodowym mija rok. W drugim roku dyrektorów czeka organizacja zajęć przy komisji oceniającej zajęcia i ocena pracy nauczyciela początkującego. Jak zorganizować zajęcia otwarte nauczyciela początkującego i spotkanie komisji zewnętrznej. Jak sprawnie merytorycznie i rzeczowo poprowadzić rozmowę po obserwowanych zajęciach? Jak ocenić pracę nauczyciel, który pracuje dopiero rok?

Czas na profesjonalne przygotowanie się do tych zadań – wspólne obejrzenie lekcji – ocenę zajęć, przeprowadzenie rozmowy z nauczycielem po obserwacji, analizę kryteriów oceny pracy nauczyciela, właściwe wypełnienie karty oceny pracy. Zapraszam na spotkanie

Zapraszamy po gotowe wzory dokumentów, w tym arkusz obserwacji zajęć, dyspozycje do omawiania lekcji, przykładową opinię o przeprowadzonych zajęciach, przykładową ocenę pracy nauczycieli.


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


 

Program szkolenia:

 

1. Regulacje prawne w awansie zawodowym, w tym przepisy przejściowe

 

 • Regulacje prawne dotyczące awansu zawodowego nauczyciela w Karcie Nauczyciela
 • Sposoby postępowania w sytuacjach szczególnych – przepisy przejściowe pozwalające na kontynuację „starej” ścieżki awansu zawodowego)

 

2. Zadania nauczyciela i mentora w drugim roku pracy

 

Nauczyciele początkujący po pierwszym roku przygotowania do zawodu:

 • Obowiązki nauczyciela w trakcie przygotowania do zawodu
 • Podsumowanie pracy nauczycieli początkujących
Nauczyciele początkujący w drugim roku przygotowania do zawodu:
 • Obowiązki i zadania
 • Kryteria obserwacji zajęć otwartych
 • Arkusz obserwacji zajęć otwartych
 • Dyspozycje do rozmowy po obserwacji
 • Dokumentacja pracy komisji obserwującej zajęcia
 • Rola mentora mentorów w pierwszym i drugim roku pracy nauczyciela początkującego (arkusz kontroli realizacji zadań n-la początkującego i mentora po pierwszym roku pracy)
 • Udział mentora w komisji obserwującej zajęcia
 • Przykładowe opinie o przeprowadzonych zajęciach

 

2. Rola i zadania dyrektora w czasie przygotowania nauczyciela do zawodu w drugim roku pracy nauczyciela początkującego

 

 • Ustalenie terminów zajęć otwartych i oceny pracy
 • Zapoznanie się z kryteriami oceny zajęć
 • Przygotowanie arkusza obserwacji zajęć
 • Przygotowanie dyspozycji do rozmowy po obserwacji
 • Powołanie komisji do obserwacji zajęć
 • Dokumentacja obserwacji zajęć otwartych
 • Procedura oceny pracy nauczyciela
 • Wypełnianie arkusza oceny pracy nauczyciela

 

3. Przedmiot obserwacji (kryteria obserwacji przy awansie oraz przy ocenie pracy nauczyciela)

 

 • Wartość merytoryczna zajęć (jak ją oceniać, jak ją obserwować?)
 • Wartość metodyczna zajęć (efektywne metody pracy na zajęciach, efektywne formy pracy, poprawność stosowanych metod i form pracy)
 • Właściwa struktura zajęć
 • Cele i kryteria
 • Indywidualizacja
 • Wykorzystanie czasu na zajęciach lekcyjnych
 • Rozliczenie realizacji celów
 • Odtwarzanie z pamięci – jako konieczność efektywnego procesu uczenia

 

4. Obserwacja nagranej  lekcji (całość zajęć)

 

 • Arkusz obserwacji, dane w obserwacji
 • Obserwacja nagranych zajęć w całości
 • Analiza zapisów dotyczących nagranych zajęć
 • Formułowanie wniosków i rekomendacji

 

5. Redagowanie i udzielanie informacji zwrotnych po obserwacji nagranych zajęć

 

 • Tworzenie informacji zwrotnej dla nauczyciela obserwowanych zajęć
 • Wnioski i zalecenia po obserwacji zajęć

 

7. Ocena pracy nauczyciela początkującego

 

 • Procedura oceny i dokumenty niezbędne do oceny pracy
 • Analiza kryteriów oceny
 • Przykłady dobrej praktyki w każdym kryterium
 • Analiza przykładowych arkuszy oceny pracy

WAŻNE INFORMACJE:

 

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka, absolwentka ministerialnego kursu kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalna trenerka, ekspertka w zakresie ewaluacji, członkini zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultantka ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletnia doradczyni metodyczna.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email