Standardy ochrony małoletnich

Autor: Centrum Rozwoju Edukacji A-Z

Dla każdej osoby pracującej w szkole, przedszkolu, czy placówce oświatowej bezpieczeństwo dzieci i młodzieży stanowi priorytet. Jednak, aby to bezpieczeństwo było rzeczywiście zagwarantowane, potrzebne są nie tylko dobra wola i osobista czujność poszczególnych osób, ale też skuteczne i stosowane w praktyce procedury. Udowadniają to znane nam z mediów informacje o kolejnych ofiarach przemocy wśród najmłodszych.  W przypadku zagrażającej ich zdrowiu i życiu sytuacji, bez skutecznego wsparcia ze strony zewnętrznych instytucji, w szczególności tych, pod których opieką pozostają poza domem, nie mają szans w konfrontacji z dorosłym, stosującym przemoc.

Dlatego właśnie ustawodawca podjął kroki, zmierzające do unormowania i bardziej precyzyjnego określenia działań, koniecznych zarówno do rozpoznania dziecka krzywdzonego, jak i udzielenia mu niezbędnej pomocy. Już 15 lutego 2024 roku wchodzą w życie przepisy nowelizujące Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektóre inne ustawy, wg których wszelkie organizacje pracujące z małoletnimi zostały zobowiązane do przygotowania i wdrożenia do dnia 15 sierpnia 2024 r. tzw. Standardów Ochrony Małoletnich.

Ze względu na obszar, który regulować ma nowa, wymagana prawem procedura warto podejść do jej tworzenia ze szczególną uwagą, aby nie tylko sprostać ustawowym obowiązkom, ale przede wszystkim w jak najpełniejszy sposób zabezpieczyć dobro dziecka. Dlatego zapraszamy na szkolenia, zaprojektowane z myślą o wsparciu szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w przygotowaniu procedur adekwatnych do indywidualnych uwarunkowań, a przede wszystkim możliwych do zastosowania w praktyce:

Centrum Rozwoju Edukacji A-Z