fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Obserwacja zajęć, w kontekście zmian w awansie zawodowym i ocenie pracy

Zmiana rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela i awansu zmienia także rolę obserwacji. W ocenie pracy nauczyciela pojawia się nadkryteruim – 30 punktów za właściwe prowadzenie zajęć, a 40 punktów za pozostałe 8 kryteriów, obowiązkowych przy ocenie pracy. W awansie pierwszy raz wskazano 5 punktowanych kryteriów oceny zajęć otwartych i konieczność pisemnego uzasadnienia opinii o prowadzonych zajęciach.

Powrót do obserwowania warsztatu pracy nauczyciela i do oceny wartości merytorycznej, metodycznej zajęć oraz umiejętności interpersonalnych nauczyciela nie jest łatwy, ale może znacząco wpłynąć na jakość jego pracy z uczniami.

Zapraszamy na spotkanie, na którym ustalimy:

 • Jakie elementy świadczą o wartości zajęć?
 • Co warto obserwować i co w wyznaczonych obszarach powinniśmy zobaczyć?
 • Jak ustalać aż tak dużą liczbę punktów za wartość merytoryczną i metodyczną zajęć, co znaczy dzisiaj wartość merytoryczna i metodyczna zajęć?
 • Czym jest indywidualizacja i jak ją stosować w 30-osobowej klasie?
 • Jak rozliczyć realizację celów lekcji, czyli jak zobaczyć efektywność procesów uczenia?
 • Jak ustalić liczbę … 30 punktów za zajęcia… żeby nie wzbudzać kontrowersyjnych reakcji nauczycieli?
 • Jakie arkusze stosować w obserwacji?

Na naszym spotkaniu zapraszamy także do obejrzenia całej jednostki lekcyjnej i wspólnego formułowania opisu stanu faktycznego, wniosków, rekomendacji i zaleceń.

Obserwować będziemy zajęcia w układzie naturalnym przez 45 minut i na podstawie tej obserwacji będziemy uzupełniać arkusze obserwacji, dostosowane do kryteriów oceny zajęć, wskazanych w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego, z uwzględnieni kryteriów oceny pracy nauczyciela. Zapraszamy również po nowe arkusze obserwacji, dostosowane do zmienionych przepisów.


W trakcie szkolenia będzie prowadzona praca w grupach – prosimy o przygotowanie kamerek i mikrofonów


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


Program szkolenia:

 

1. Obserwacja wspierająca jako podstawowe narzędzie pracy dyrektora i opiekuna stażu

 

 • Rodzaje obserwacji
 • Cechy obserwacji oraz jej miejsce w prawie oświatowym
 • Dane w obserwacji oraz zapis tych danych (dane ilościowe i jakościowe)
 • Opinie i fakty w obserwacji
 • Dyspozycje do obserwacji

 

2. Przedmiot obserwacji – kryteria obserwacji przy awansie oraz przy ocenie pracy nauczyciela

 

 • Wartość merytoryczna zajęć (jak ją oceniać, jak ją obserwować?)
 • Wartość metodyczna zajęć (efektywne metody pracy na zajęciach, efektywne formy pracy, poprawność stosowanych metod i form pracy)
 • Właściwa struktura zajęć
 • Cele i kryteria
 • Monitorowanie pracy ucznia, informacja zwrotna, wzajemne uczenie się
 • Indywidualizacja
 • Wykorzystanie czasu na zajęciach lekcyjnych
 • Rozliczenie realizacji celów
 • Odtwarzanie z pamięci, jako konieczność efektywnego procesu uczenia

 

3. Analiza przykładowych arkuszy obserwacji przebiegu i efektów procesów uczenia się na zajęciach lekcyjnych

 

 • Przykładowy arkusz obserwacji kontrolno-oceniającej do oceny pracy z danymi zamkniętymi (prosty w użyciu – dane tylko do podkreślania)
 • Przykładowy arkusz obserwacji kontrolno-oceniającej z triangulacją danych (dane zamknięte i dane otwarte)

 

4. Obserwacja nagranych lekcji (całość zajęć) – zastosowanie wypracowanych dyspozycji w praktyce

 

 • Arkusz obserwacji, dane w obserwacji
 • Obserwacja nagranych zajęć w całości
 • Analiza zapisów dotyczących nagranych zajęć
 • Formułowanie wniosków i rekomendacji

 

5. Redagowanie i udzielanie informacji zwrotnych po obserwacji nagranych zajęć

 

 • Informacja zwrotna
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Kryteria dobrze sformułowanej informacji zwrotnej
 • Tworzenie informacji zwrotnej dla nauczyciela
 • Symulacja rozmowy po obserwacji zajęć

WAŻNE INFORMACJE:

 

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego  oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultant ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny. Od 10 lat związana z Centrum Rozwoju Edukacji A-Z – przeszkoliła tysiące dyrektorów i nauczycieli.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email