fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Jak oceniać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – praktyczne rozwiązania

Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym to obszar pracy nauczyciela budzący sporo wątpliwości. Wielu z nas zastanawia się, czy stawiane uczniom z opinią, czy orzeczeniem oceny są zgodne z jego rzeczywistymi możliwościami?  Inni pytają: jak ocenić ucznia, który mimo dużego wkładu pracy i zaangażowania nie robi postępów?

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego zostaną omówione możliwe sposoby oceniania, uwzględniające zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, a także wzory sprawdzianów i prac domowych z przykładowych przedmiotów – języka polskiego, matematyki, historii, biologii i wychowania fizycznego. Propozycje są oparte na doświadczeniach w pracy wielu nauczycieli oraz aktualnych przepisach prawa.

 

Program:

 

1. Podstawy prawne oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

2. Analiza wymagań edukacyjnych oraz przykładowych programów nauczania (z języka polskiego, matematyki, historii, biologii i wychowania fizycznego), dostosowanych do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia

 

3. Ocenianie uczniów:

 

  • Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • Ze spektrum autyzmu
  • Z dysleksją, dyskalkulią, z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
  • O obniżonych możliwościach intelektualnych
  • Analiza przypadku: formy sprawdzianów, kart pracy do oceny, analiza ocen bieżących
  • Zagrożonych niedostosowaniem społecznym – przykłady.
  • Ocenianie uczniów z afazją i innymi zaburzeniami rozwoju
  • Ocenianie uczniów z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi
  • Ocenianie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami

 

4. Najczęstsze mity, dotyczące oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

5. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk

Prowadzący: Beata Szynalska-Skarżyńska

Psycholożka, nauczycielka, edukatorka, ekspertka edukacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji seksualnej, następnie studia podyplomowe z poradnictwa rodzinnego. W roku 1989 wzięła udział w tworzeniu eksperymentalnej, pierwszej szkoły integracyjnej w Polsce. Przez wiele lat pracowała w szkolnictwie specjalnym oraz w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym (1994-2002), gdzie pełniła funkcje doradcy metodycznego. Od 2005 roku czynnie współpracuje z fundacjami „Niezwykłe dzieci”, „Vademecum”, które wspierają dzieci i dorosłych z Zespołem Aspergera, autyzmem, depresją i innymi zaburzeniami. Realizowała liczne projekty i innowacje pedagogiczne, m.in. Debaty szkolne, Przedsiębiorczość czy Zespół młodzieżowych doradców.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email