fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Kierownik gospodarczy w szkole, przedszkolu, placówce oświatowej


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


Kierownik gospodarczy pełni niezwykle ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu szkoły, przedszkola, czy placówki oświatowej. To właśnie on wykonuje większość działań z zakresu administracji, z których do najtrudniejszych należą te, które obejmują gospodarowanie majątkiem, dokonywanie zakupów i kontrole sposobu wykonywania zadań przez pracowników administracji. Obszary tej odpowiedzialności określają liczne przepisy prawa, a czyha w nich wiele pułapek.

Aby wesprzeć kierowników gospodarczych, czy kandydatów na to stanowisko, proponujemy szkolenie, dotyczące zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności, związanych z tym stanowiskiem. W trakcie zajęć zostaną szczegółowo omówione zarówno przepisy prawa, jak i praktyczne aspekty codziennej pracy w tym obszarze.

 

Program szkolenia

 

1. Kierownik gospodarczy

 

 • Wymagania kwalifikacyjne
 • Obowiązki kierownika administracyjnego

 

2. Aspekty prawne funkcjonowania placówek oświatowych, z uwzględnieniem planu finansowego placówki

 

 • Jak prawidłowo przygotować plan finansowy
 • Zarządzanie gospodarką finansową
 • Zakupy towarów i usług, a zamówienia publiczne
 • Klasyfikowanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej i strukturalnej

 

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia pracowników

 

 • Organizacja stanowisk pracy pracowników obsługi
 • Zasady wyposażania w środki ochrony oraz narzędzia pracy
 • Rola instrukcji stanowiskowych w bezpiecznym wykonywaniu obowiązków pracowniczych
 • Procedury dotyczące ochrony życia i zdrowia pracowników
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy oraz przeciwdziałanie wypadkom przy pracy
 • Obowiązki w razie wypadku pracownika

 

4. Odpowiedzialność za stan higieniczno-sanitarny placówki

 

 • Przeglądy okresowe w placówce

 

7. Majątek placówki oświatowej

 

 • Kto i na jakich zasadach jest odpowiedzialny za majątek placówki oświatowej?
 • Inwentaryzacja krok po kroku
 • Zasady inwentaryzacji – najczęstsze błędy

 

9. Składniki majątku

 

 • Dla jakich składników majątku i według jakich zasad należy prowadzić magazyny (w tym żywności, środków czystości, materiałów biurowych)?

 

10. Polityka kadrowa

 

 • Planowanie urlopów
 • Wnioskowanie o premie i nagrody
 • Wnioskowanie o kary porządkowe

 

11. Umowy cywilno-prawne

 

 • Przykłady umów cywilno-prawnych
 • Tworzenie zapisów w umowach cywilno-prawnych
 • Zabezpieczenie środków finansowych

 

12. Pytania uczestników

Prowadzący: Iwona Obarzanek

Pracowniczka samorządowa z ponad 10-letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania oświatą, od wielu lat pomaga naszym Klientom rozwiązywać problemy związane z zatrudnianiem pracowników, organizacją i funkcjonowaniem szkoły. Absolwentka prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Uczelni Łazarskiego w Warszawie; kadrowiec z wieloletnim doświadczeniem w dużej firmie; wdrożeniowiec i szkoleniowiec w zakresie prawa pracy; posiada Certyfikat Kompetencji Inspektora Ochrony Danych; prowadzi szkolenia z zakresu RODO dla dyrektorów placówek oświatowych, rad pedagogicznych oraz przeprowadza audyty w placówkach; prowadzi także szkolenia BHP.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email