fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zmiany w KN i prawie oświatowym od 1 września 2019 r.-praktyczne zastosowanie nowych przepisów

Rok szkolny 2019/2020 to kolejne zmiany wprowadzone w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym, dotyczące m.in. wynagrodzeń i awansu zawodowego nauczycieli, opieki zdrowotnej nad uczniami, przepisów BHP, czy odpowiedzialności dyrektorów za prawidłowe wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej.

To duże wyzwanie zarówno dla samorządów, jak i kadry kierowniczej oświaty, dlatego proponujemy szkolenie, podczas którego uczestnicy otrzymają niezbędną, a jednocześnie praktyczną wiedzę, w jaki sposób wprowadzić nowe rozwiązania do codziennej pracy.

Adresaci szkolenia:

Przedstawiciele JST, dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.

Cele szkolenia:

Zapoznanie uczestników ze zmienionymi przepisami prawa oświatowego i Kodeksu pracy, które mają bezpośredni wpływ na prawidłowe zarządzanie szkołą. Oddanie w ręce dyrektorów Vademecum zmian.

Uczestnicy:

 1. Znają aktualne przepisy w zakresie prawa oświatowego i Kodeksu pracy.
 2. Prawidłowo zatrudniają nauczycieli, przyznają im wynagrodzenie, dokonują oceny pracy.
 3. Procedurę awansu zawodowego prowadzą zgodnie z przepisami.
 4. Znają zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Program szkolenia:

I. Nowości w ustawie  Karta Nauczyciela
 1. Zmiany w zasadach zatrudniania, skrócenie umowy dla nauczyciela stażysty,  limit czasu trwania umów.
 2. Ocena  pracy nauczyciela, rozdzielenie oceny pracy od awansu zawodowego,  podstawy dokonywania oceny pracy – brak kryteriów.
 3. Awans zawodowy nauczycieli – skrócenie okresów pracy niezbędnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, zamiast egzaminu – rozmowa.
 4. Wynagrodzenie nauczycieli –  dodatek na start, zmiany w najniższym wynagrodzeniu od 1.01.2020 r., dodatki funkcyjne.
 5. Zmiany w karach porządkowych.
II. Zmiany w ustawie Prawo Oświatowe
 1. Doradztwo zawodowe – na czym polega i jego cele po zmianach.
 2. Eksperyment pedagogiczny po zmianach.
 3. Obowiązki dotyczące opieki zdrowotnej w szkołach.
 4. Zagwarantowanie w szkole podstawowej pomieszczenia umożliwiającego spożycie posiłków podczas pobytu w szkole.
 5. Zmiany w programie profilaktyczno-wychowawczym – odpowiedzialność dyrektora.
III. Zmiany w Kodeksie Pracy 
 1. Świadectwo pracy –nowy  wzór, termin sprostowania, wystąpienie pracownika do sądu.
 2. Zmiany w zakresie  dyskryminacji i mobbingu – otwarty katalog przesłanek.
 3. Zmiany w zakresie wynagrodzenia minimalnego – wyłączenie dodatku stażowego, katalog składników wynagrodzenia podlegających wyłączeniu.
 4. Zmiany w przepisach dotyczących wypadków – nowe wzory druków.
IV. Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Zmiany związane z reformą  szkolnictwa zawodowego.

V. Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej
 1. Związane z reformą szkolnictwa zawodowego.
 2. Zmieniony zakres danych dziedzinowych i terminy.
VI. Zmiany w zakresie dokumentacji szkolnej
 1. Nowy podział szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych – dostosowanie przepisów o dokumentacji.
 2. Możliwość prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej.
 3. Dostosowanie prowadzonej dokumentacji do zmian prawnych.
 4. Dostosowanie zapisów do zmian nazewnictwa.
VII. Zmiany w Statucie Liceum i Technikum

Zmiany Statutów w związku procesem przekształcenia.

 

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.