fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Obowiązek szkolny i nauki: zasady, kontrola, egzekucja – zadania Jednostek Samorządu Terytorialnego


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


Zapraszamy na szkolenie, które przygotuje uczestników do prawidłowego prowadzenia spraw związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego oraz nauki przez uczniów zamieszkałych na terenie miasta, gminy. W trakcie przybliżymy zasady prowadzenia rejestru obowiązku szkolnego oraz nauki, kontroli ich realizacji oraz działań związanych egzekucją. Uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę, niezbędną do prowadzenia tych zagadnień – wzory rejestru, upomnień oraz dokumentów egzekucyjnych.

 

Program szkolenia:

 

1. Przepisy prawa oświatowego nakładające obowiązek nauki oraz jego ewidencjonowanie, kontrolowanie i egzekucję

 

 • Akty prawne, zawierające rozstrzygnięcia w zakresie konieczności spełniania obowiązku szkolnego i nauki, ich kontroli, ewidencjonowania i egzekucji

 

2. Realizacja nauki w różnych formach

 

 • Formy szkolne
 • Formy pozaszkolne

 

3. Obowiązek szkolny i nauki – obowiązki rodziców, dyrektorów szkół oraz miast i gmin, jako organów prowadzących

 

 • Definicje obowiązku szkolnego i nauki. Przybliżenie obowiązku rodziców w tym zakresie oraz dyrektorów szkół
 • Zadania organu prowadzącego w zakresie ewidencjonowania, kontroli i stosowania egzekucji w przypadku braku realizacji obowiązku nauki

 

4. Prowadzenia ewidencji obowiązku nauki – wzory rejestrów

 

 • Pozyskiwanie danych z wydziałów ewidencji ludności
 • Obowiązek monitorowania kontrolowania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Wzory rejestrów

 

5. Definicje stron postępowania egzekucyjnego

 

 • Wierzyciel
 • Organ egzekucyjny
 • Zobowiązany

 

6. Egzekucja obowiązku nauki w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – środki egzekucyjne

 

 • Grzywna w celu przymuszenia
 • Przymus bezpośredni
 • Zasady stosowania, terminy
 • Wzory decyzji

 

7. Zasady egzekucji obowiązku nauki – szczególne przypadki

 

 • Uczniowie zagranicą
 • Cudzoziemcy w naszych szkołach
 • Uczniowie, którzy nie ukończyli 18 lat, a uzyskali pełnoletność

 

8. Zagadnienia techniczno-procesowe w egzekucji obowiązku nauki

 

 • Wstrzymania czynności egzekucyjnych
 • Odstąpienie od czynności egzekucyjnych
 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego
 • Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym
 • Koszty postępowania egzekucyjnego

9. Egzekucja obowiązku szkolnego przez organ prowadzący

 

 • Zasady prowadzenia przez pracowników JST postępowania egzekucyjnego na wniosek dyrektora szkoły, w przypadku braku realizacji obowiązku szkolnego

 


WAŻNE INFORMACJE:

 

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Prowadzący: Dorota Pierzyńska

Była pracowniczka i dyrektorka Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, wykwalifikowana wnioskodawczyni i koordynatorka projektów unijnych. Współtwórczyni i dyrektorka jednego z pierwszych w Polsce Centrum Usług Wspólnych. Wykładowczyni w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oświatą.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email