fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Kryteria oceny pracy nauczyciela – podstawy prawne i karty ocen

Końcówka maja i koniec roku szkolnego, to zwykle również zakończenie i rozliczenie awansów zawodowych nauczycieli. A zgodnie z aktualnymi przepisami prawa każdy stopień awansu wiąże się z koniecznością przeprowadzenia oceny pracy nauczyciela.

Ponieważ wielu dyrektorów prosi o podpowiedzi, dotyczące kart ocen i opisy kryteriów na poszczególne oceny (każda ocena, mimo tych samych kryteriów, wynika z innych przepisów prawa!), zapraszamy do wspólnej analizy kryteriów oceniania oraz wymagań na poszczególne oceny. Jak w sposób praktyczny, planowy i efektywny zorganizować nową ocenę pracy? Jakie dokumenty powinny być w szkole przy ocenie pracy nauczyciela? Jak ustalić podstawę prawną oceny i skonstruować opisy kryteriów podstawowych i dodatkowych? Zapraszamy po wzory kart ocen na poszczególne oceny oraz przykładowe, praktyczne rozwiązania, dotyczące całej procedury.

 

 

Program szkolenia:

 

1. Ocena w prawie

 

 • Regulacje prawne dotyczące oceny pracy nauczyciela w Karcie Nauczyciela
 • Regulacje prawne wpisane do rozporządzenia w sprawie oceny pracy

 

2. Tryb ustalania oceny i tryb odwoławczy

 • Terminy w trybie oceny
 • Zadania dyrektora

Obowiązujące dokumenty (przykładowe dokumenty, w tym:

 • Informacje o rozpoczęciu oceny
 • Wnioski o ocenę
 • Prośby o opinię kierowane do mentora, rady rodziców, doradcy metodycznego
 • Informacje o przedłużeniu czasu oceny
 • Informacje o terminie i miejscu zapoznania się projektem oceny
 • Krótki protokół z zapoznania się z projektem oceny w przypadku udziału przedstawiciela związków
 • Przykładowe karty oceny

 

3. Kryteria obowiązkowe w ocenie pracy nauczyciela

 

 • Wymagania na poszczególne oceny (przykładowe opisy kryteriów)
 • Pogłębiona analiza kryteriów oceniania – opis kryteriów, ze wskazaniem działań nauczyciela, spełniających kryteria i dokumentacji nauczyciela
 • Wymagania na poszczególne oceny i przykładowe rozwiązania (opis kryteriów z punktacją)

 

4. Kryteria dodatkowe

 

 • Wymagania na poszczególne oceny (przykładowe opisy kryteriów)
 • Pogłębiona analiza kryteriów oceniania – opis kryteriów ze wskazaniem działań nauczyciela spełniających kryteria i dokumentacji nauczyciela
 • Wymagania na poszczególne oceny i przykładowe rozwiązania (opis kryteriów z punktacją)

 

5. Pytania uczestników

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka, absolwentka ministerialnego kursu kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalna trenerka, ekspertka w zakresie ewaluacji, członkini zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultantka ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletnia doradczyni metodyczna.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email