fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

SPRAWDŹ HARMONOGRAM SZKOLEŃ

DataGodzinyTematWykładowcaKosztProgram szkolenia
3-4 października 2022 r.10:00 - 14:00Wicedyrektor – zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialnościMarzena Siejewicz719 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
7 października 2022 r. 8:30 - 11:30SIO w placówce oświatowejAnna Wojkowska350 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
7 października 2022 r.8:30 - 11:30Zmiany w Karcie nauczyciela od 1 września 2022 r.Dorota Pierzyńska350 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
10 października 2022 r.10:00 - 14:00Awans zawodowy nauczyciela – zmiany od września 2022 rokuMarzena Siejewicz360 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
10 października 2022 r.13:00 - 15:00Edukacja włączająca – założenia, cele, korzyściIzabela Ziętara350 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
12 października 2022 r.10:00 - 14:00Ocena pracy nauczyciela od września 2022 r.Marzena Siejewicz360 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
17-19 października 2022 r. 9:00 - 13:00Kadry w oświacie – 3 dniowy kurs kadrowyIwona Cwalina849 zł/osoba
ZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
18 października 2022 r.10:00 - 14:00Archiwizacja i instrukcja kancelaryjna w szkole i placówce oświatowej w 2022 r.Renata Gorzkowska-Mikołajczyk350 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
18 października 2022 r.10:00 - 14:00Statut szkoły i jego dostosowanie do ustawy Prawo oświatoweMarzena Siejewicz360 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
19 października 2022 r.10:00 - 14:00Ocenianie w statucie szkoły – prawidłowe zapisy i przykładowe rozwiązaniaMarzena Siejewicz360 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
19 października 2022 r.14:00 - 16:00Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie – rola i zadania. Priorytet MEiNBeata Szynalska-Skarżyńska199 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
21 października 2022 r.8:30 - 11:30Organizacja i prowadzenie sekretariatuAnna Wojkowska330 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
20 października 2022 r.8:30 - 11:30Rozliczanie godzin ponadwymiarowychDorota Pierzyńska350 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
21 października 2022 r.10:00 - 14:00Ocena pracy nauczyciela od września 2022 r.Marzena Siejewicz360 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
24 października 2022 r.8:30 - 11:30Czas pracy nauczycieli szkół i przedszkoli - rozliczanie, ewidencja, urlopyDorota Pierzyńska350 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
24 października 2022 r.10:00 - 14:00Akty prawa wewnątrzszkolnegoMarzena Siejewicz360 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
25 października 2022 r.10:00 - 14:00Przygotowanie do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/przedszkolaMarzena Siejewicz360 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
26 października 2022 r.9:00 - 13:00Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowejBeata Szynalska-Skarżyńska350 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
26 października 2022 r.10:00 - 14:00Protokołowanie rad pedagogicznychMarzena Siejewicz360 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
28 października 2022 r. 10:00 - 14:00 Trening obserwacji zajęć lekcyjnychMarzena Siejewicz360 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
4 listopada 2022 r. 8:30 - 11:30SIO w placówce oświatowejAnna Wojkowska350 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
9 listopada 2022 r.8:30 - 11:30Zmiany w Karcie nauczyciela od 1 września 2022 r.Dorota Pierzyńska350 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
14 listopada 2022 r.10:00 - 14:00Awans zawodowy nauczyciela – zmiany od września 2022 rokuMarzena Siejewicz360 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
14-16 listopada 2022 r. 9:00 - 13:00Kadry w oświacie – 3 dniowy kurs kadrowyIwona Cwalina849 zł/osoba
ZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
15 listopada 2022 r.10:00 - 14:00Ocena pracy nauczyciela od września 2022 r.Marzena Siejewicz360 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
16 listopada 2022 r.9:00 - 12:00Kontrola zarządcza w placówce oświatowejMarek Hampel350 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
16-17 listopada 2022 r.10:00 - 14:00ABC skutecznego Dyrektora i WicedyrektoraMarzena Siejewicz719 zł/osoba
ZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
18 listopada 2022 r.10:00 - 14:00Akty prawa wewnątrzszkolnegoMarzena Siejewicz360 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
21 listopada 2022 r.8:30 - 12:30Rozliczanie godzin ponadwymiarowychDorota Pierzyńska350 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
21 listopada 2022 r.13:00 - 15:00Edukacja włączająca – założenia, cele, korzyściIzabela Ziętara350 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
23 listopada 2022 r. 10:00 - 14:00 Trening obserwacji zajęć lekcyjnychMarzena Siejewicz360 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
25 listopada 2022 r.8:30 - 11:30Organizacja i prowadzenie sekretariatuAnna Wojkowska330 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
25 listopada 2022 r.10:00 - 14:00Ocenianie w statucie szkoły – prawidłowe zapisy i przykładowe rozwiązaniaMarzena Siejewicz360 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
28 listopada 2022 r.8:30 - 11:30Czas pracy nauczycieli szkół i przedszkoli - rozliczanie, ewidencja, urlopyDorota Pierzyńska350 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
28 listopada 2022 r.10:00 - 14:00Statut szkoły i jego dostosowanie do ustawy Prawo oświatoweMarzena Siejewicz360 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
30 listopada 2022 r.10:00 - 14:00Protokołowanie rad pedagogicznychMarzena Siejewicz360 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
5 grudnia 2022 r.10:00 - 14:00Ocena pracy nauczyciela od września 2022 r.Marzena Siejewicz360 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
7-8 grudnia 2022 r.10:00 - 14:00Wicedyrektor – zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialnościMarzena Siejewicz719 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
9 grudnia 2022 r.10:00 - 14:00Podsumowanie pracy szkołyMarzena Siejewicz360 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
12 grudnia 2022 r.10:00 - 14:00Akty prawa wewnątrzszkolnegoMarzena Siejewicz360 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
12 grudnia 2022 r.13:00 - 15:00Edukacja włączająca – założenia, cele, korzyściIzabela Ziętara350 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
13 grudnia 2022 r.10:00 - 14:00Awans zawodowy nauczyciela – zmiany od września 2022 rokuMarzena Siejewicz360 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
14 grudnia 2022 r.10:00 - 14:00Podsumowanie pracy przedszkolaMarzena Siejewicz360 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
15 grudnia 2022 r.10:00 - 14:00Podsumowanie pracy szkołyMarzena Siejewicz360 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA
16 grudnia 2022 r.10:00 - 14:00Podsumowanie pracy szkołyMarzena Siejewicz360 zł/osobaZAPOZNAJ SIĘ
Z PROGRAMEM SZKOLENIA