fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ocena pracy dyrektora

Szkolenie online


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


1. Ocena pracy dyrektora w prawie oświatowym

 • Analiza i interpretacja przepisów prawa

2. Procedura oceny pracy dyrektora

 • Wnioskowanie, zapoznanie z projektem, odwołanie

3. Działania dyrektora, wynikające z obszarów ustawowych, wskazanych do oceny

 • Zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
 • Wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju
 • Dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego
 • Doskonalenie zawodowe, zgodnie z potrzebami
 • Kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka
 • Dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji

4. Wymagania na ocenę dobrą, bardzo dobrą, wyróżniającą – analiza obowiązków i zadań dyrektorów wynikających z kryteriów wskazanych w rozporządzeniu

5. Dokumenty szkoły wskazujące działania dyrektora podlegające ocenie

 • Plan pracy szkoły
 • Program wychowawczo profilaktyczny
 • dokumentacja pomocy PP
 • dokumentacja Rady pedagogicznej, w tym, uchwały i opinie Rady
 • dokumentacja przebiegu nauczania, dokumentacja nadzoru pedagogicznego
 • analizy egzaminów zewnętrznych i innych diagnoz i badań wewnętrznych

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego  oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultant ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny. Od 10 lat związana z Centrum Rozwoju Edukacji A-Z – przeszkoliła tysiące dyrektorów i nauczycieli.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email