fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ocena pracy dyrektora

Kolejne zmiany przepisów prawa w ocenie pracy nauczyciela i dyrektora – wymagają na nowo przemyślenia systemu oceny, tym bardziej, że zostało uchylone upoważnienia ministra do określenia kryteriów. Wskazanie artykułów, na podstawie których  należy dokonać oceny nie ułatwia  zadania. Trzeba, opisać działania na poszczególne oceny  – bo inaczej doprowadzi to do niepokojów i niezadowolenia ocenianego. Wszystko to prowadzi do potrzeby ponownej dyskusji, dotyczącej oceny i sposobu dokumentowania działań. I nie chodzi tu o tworzenie nowych dokumentów związanych z oceną, ale o uporządkowanie tych, o których mówią rozporządzenia wykonawcze już wydane.

Szczególnego znaczenia nabierają dokumenty przy ocenie pracy dyrektora. Wizytator bowiem nie będzie w szkole spędzał ani miesiąca, ani nawet tygodnia, a przecież jego zadaniem jest ocenić pracę dyrektora we wszystkich wskazanych w ustawie obszarach. To dokumenty pokażą zatem, jak pracuje szkoła w rytmie roku szkolnego, które zadania wykonywane są systemowo i systematycznie, a które są jedynie doraźne, na pokaz. Na zajęciach proponujemy dyskusję o tym, jakie dokumenty są w szkole niezbędne, jaki powinny mieć kształt, co powinny zawierać, kiedy powinny być tworzone, a przede wszystkim zastanowimy się nad celowością tworzonej w szkole dokumentacji.

Proponowany na szkoleniu model porządkowania dokumentów przy ocenie pracy dyrektora jest rozwiązaniem systemowym, opartym na połączeniu obszarów oceny pracy z jasno określonymi dokumentami wskazanymi w innych rozporządzeniach opisujących pracę nauczyciela i dyrektora.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie z zasadami oceny pracy dyrektora oraz sposobami dokumentowania pracy szkoły pokazującymi działania dyrektora.

Po zajęciach uczestnik potrafi:

 • omówić podstawowe zagadnienia związane z oceną pracy dyrektora wynikające z zapisów prawa, takie jak: tryb dokonywania oceny, terminy, sposób odwołania, ogólne ustawowe obszary do oceny;
 • opisać podstawowe działania, które podlegają ocenie w pracy dyrektora;
 • przygotować dokumenty ukazujące działania szkoły analizowane przy ocenie pracy dyrektora.

Program szkolenia:

I. Ocena pracy dyrektora w prawie oświatowym – zmiany w kompetencjach organu prowadzącego i nadzorującego

 • analiza i interpretacja zapisów prawa, dotyczących oceny w ustawie Karta Nauczyciela oraz w rozporządzeniu w sprawie oceny pracy nauczycieli

II. Procedura oceny pracy dyrektora

 • wnioskowanie, zapoznanie z projektem, odwołanie

III. Działania dyrektora, wynikające z obszarów ustawowych wskazanych do oceny

 • zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;
 • dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego;
 • doskonalenie zawodowe, zgodnie z potrzebami;
 • kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 • dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji.

IV. Wymagania na ocenę dobrą, bardzo dobrą, wyróżniającą – analiza obowiązków i zadań dyrektorów wynikających z kryteriów wskazanych w rozporządzeniu

V. Dokumenty szkoły wskazujące działania dyrektora podlegające ocenie

 • Plan pracy szkoły,
 • Program wychowawczo profilaktyczny,
 • dokumentacja pomocy PP,
 • dokumentacja Rady pedagogicznej, w tym, uchwały i opinie Rady,
 • dokumentacja przebiegu nauczania, dokumentacja nadzoru pedagogicznego,
 • analizy egzaminów zewnętrznych i innych diagnoz i badań wewnętrznych.

 

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacje w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, starszy specjalista do spraw szkoleń Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej, konsultant ds. normy ISO) – prowadzi szkolenia wizytatorów do spraw ewaluacji, dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, – posiada 15 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.