fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ocena pracy dyrektora szkoły/przedszkola

Dyrektor szkoły, będący nauczycielem, podlega ocenie pracy, dokonywanej przez organ nadzoru pedagogicznego, w porozumieniu z organem prowadzącym. Jakie aspekty pracy dyrektora placówki oświatowej brane są pod uwagę przy dokonywaniu oceny jego pracy, jakie uprawnienia w procedurze oceny pracy ma oceniany dyrektor, a także jakie korzyści płyną z co najmniej bardzo dobrej oceny pracy oraz jakie skutki pociąga negatywna ocena pracy dyrektora szkoły? Jak spełnić wszystkie opisane w rozporządzeniu kryteria? Zapraszamy po gotowe propozycje rozwiązań.

 


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


 

 

Program szkolenia:

 

1. Ocena pracy nauczyciela w prawie

 

 • Regulacje prawne dotyczące oceny pracy nauczyciela w Karcie Nauczyciela
 • Regulacje prawne wpisane do rozporządzenia w sprawie oceny pracy
 • Różnice i podobieństwa miedzy oceną nauczyciela i dyrektora

 

2. Tryb ustalania oceny i tryb odwoławczy – terminy w trybie oceny

 

 • Zadania dyrektora
 • Obowiązujące dokumenty (przykładowe dokumenty)

 

3. Kryteria podstawowe w ocenie pracy dyrektora

 

 • Pogłębiona analiza kryteriów oceniania – opis kryteriów ze wskazaniem działań, spełniających kryteria i dokumentacji, potwierdzającej działania
 • Przykładowe rozwiązania (opis)

 

4. Kryteria dodatkowe

 

 • Pogłębiona analiza kryteriów oceniania – opis kryteriów ze wskazaniem działań, spełniających kryteria i dokumentacji, potwierdzającej działania
 • Przykładowe rozwiązania (opis)

 

5. Kryteria nauczycielskie w ocenie pracy dyrektora

 

 • Pogłębiona analiza kryteriów oceniania – opis kryteriów ze wskazaniem działań, spełniających kryteria i dokumentacji, potwierdzającej działania
 • Przykładowe rozwiązania (opis)

 

6. Analiza obserwowanych zajęć, w tym rozmowa po obserwacji – jako jedno z ocenianych zadań – kryteria oceny obserwowanej lekcji, w tym wskaźniki wysokiej jakości działań nauczyciela

 

 • Informacja zwrotna po lekcji, wnioski, zalecenia
 • Schemat rozmowy po obserwacji, dyspozycje do rozmowy

 


WAŻNE INFORMACJE:

 

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego  oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultant ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny. Od 10 lat związana z Centrum Rozwoju Edukacji A-Z – przeszkoliła tysiące dyrektorów i nauczycieli.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email