fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ruch kadrowy w roku szkolnym 2019/2020 – jak dostosować zatrudnienie do nowego prawa oświatowego

 

Co roku, do końca maja, dyrektor ma obowiązek opracować organizację roku szkolnego na kolejny rok. Wymaga to szeregu niepopularnych decyzji, mających na celu dostosowanie ilości zatrudnionych pracowników do zatwierdzonego arkusza.

W tym roku podejmowane decyzje kadrowe będą konsekwencją zmian zawartych w ustawie Prawo Oświatowe oraz dalszego wprowadzania reformy oświaty.

Uczestnicy otrzymają wszystkie wzory druków, które są niezbędne przy ruchu kadrowym m.in. pisma do organizacji związkowych, decyzja w sprawie obniżenia pensum, rozwiązanie umowy z nauczycielem, wypowiedzenie warunków umowy

Program szkolenia:

1.Obowiązujące przepisy prawne.

2.Zmiany w Karcie Nauczyciela (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych):
– zatrudnianie nauczyciela stażysty,
– zatrudnianie na stanowisku nauczyciela osób nie będących nauczycielami,
– urlop wypoczynkowy i urlop dla poratowania zdrowia.

3. Pracownicy chronieni przepisami prawa.

4. Rozwiązywanie umów o pracę:
– współpraca ze związkami zawodowymi,
– Karta Nauczyciela: art. 20, 23 i 27,
– Kodeks Pracy – pracownicy niepedagogiczni,
– świadectwo pracy.

5. Przepisy przejściowe dotyczące nauczycieli zatrudnionych we wszystkich szkołach i placówkach:
– zmiana treści art. 18 KN: możliwość nałożenia obowiązku pracy w innych szkołach przez organ prowadzący,
– obowiązek uzyskania pisemnej zgody na dodatkowe zatrudnienie,
– obowiązek zgłaszania wolnych miejsc pracy do kuratora oświaty,
– obowiązek pierwszeństwa zatrudnienia.

6. Regulacje prawne dotyczące wygaszanych gimnazjów (brak możliwości dalszego zatrudnienia):
– zawieszenie stosowania art. 20 KN,
– pisemna informacja dyrektora (stan nieczynny, obniżenie wymiaru),
– wygaśnięcie stosunku pracy,
– rozwiązanie umowy o pracę (odprawy).

7.  Pytania do wykładowcy.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.