fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021

Adresaci:

Dyrektorzy szkół i przedszkoli

Cele szkolenia:

 1. Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi zadań dyrektorów w zakresie prawidłowego przygotowania arkusza organizacyjnego.
 2. Omówienie zależności arkusz organizacyjny – ruch służbowy.
 3. Uświadomienie dyrektorom odpowiedzialności  za prawidłowe i ekonomiczne przygotowanie arkusza organizacji.
 4. Arkusz organizacyjny jako podstawa do sporządzania projektu planu budżetu.

 Uczestnicy:

 1. Znają aktualne przepisy w zakresie przygotowania arkusza organizacji.
 2. Potrafią prawidłowo przygotować arkusz organizacyjny i przełożyć go na ruch służbowy.
 3. Znają odpowiedzialność za prawidłowe i ekonomiczne sporządzenie arkusza.
 4. Arkusz dla nauczycieli, czy dla racjonalnego gospodarowania budżetem?

Program szkolenia:

 1. Akty prawne dotyczące zasad przygotowywania arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021.
 • Omówienie aktów prawnych, dotyczących przygotowania arkusza organizacyjnego szkoły i przedszkola na kolejny rok szkolny, zasad zastosowania ramowych planów nauczania, podziałów na grupy na poszczególnych przedmiotach, zastosowania możliwości łączenia klas.
 1. Prawidłowe sporządzenie arkusza organizacyjnego szkoły/przedszkola. 
 • Zastosowanie obowiązujących ramowych planów nauczania.
 • Omówienie konieczności dokonywania podziału na grupy na poszczególnych przedmiotach.
 • Zapoznanie z możliwością łączenia klas.
 • Zajęcia międzyklasowe, międzyoddziałowe i międzyszkolne – zasady organizacji.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – planowanie w arkuszu organizacji.
 • Prawidłowe sporządzanie arkusza organizacyjnego – wpływ na racjonalne wydatkowanie budżetu.
 1. Zmiany kadrowe w arkuszu, a ruch służbowy.
 • Omówienie zaplanowanych w arkuszu organizacyjnym zmian w zatrudnieniu i konieczności uwzględnienia ich w ruchu służbowym.
 1. Odpowiedzialność za prawidłowe sporządzenie arkusza.
 • Odpowiedzialność dyrektora za kwalifikacje nauczycieli.
 • Odpowiedzialność dyrektora za prawidłowe i racjonalne sporządzanie arkusza organizacji.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.