fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ruch kadrowy w oświacie

Adresaci:

Dyrektorzy szkół i przedszkoli

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi ruchu służbowego w oświacie.
 • Zapoznanie z zasadami i terminami przenoszenia nauczycieli, wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi.
 • Zmiany obowiązujące w czasie pandemii koronawirusa.
 • Arkusz organizacyjny jako podstawowy dokument  ruchu służbowego – limity zatrudnienia pracowników, wymiary czasu pracy.
 • Współpraca ze związkami zawodowymi.
 • Ewidencja czasu pracy.
 • Aktualne wzory dokumentów.

 Uczestnicy:

 1. Znają aktualne przepisy w zakresie spraw kadrowych.
 2. Potrafią prawidłowo współpracować ze związkami zawodowymi w zakresie ruchu służbowego.

 

Program szkolenia:

 1. Akty prawne dotyczące zasad ruchu kadrowego.
 • Omówienie aktów prawnych, dotyczących zatrudniania, zwalniania, przenoszenia i urlopowania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz współpracy ze związkami zawodowymi.
 1. Aktualne przepisy ustawy Karta Nauczyciela dotyczące
 • Zatrudniania nauczycieli.
 • Zatrudniania na stanowisku nauczyciela osoby niebędącej nauczycielem.
 • Przenoszenie nauczyciela do pracy na innym stanowisku w szkole macierzystej lub na to samo stanowisko do innej szkoły.
 • Wypowiadanie stosunków pracy – umowy o pracę i stosunku pracy zawartego przez mianowanie.
 • Jak skutecznie doręczyć nauczycielowi wypowiedzenie stosunku pracy w okresie epidemii?
 • Czy można rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem przebywającym na zwolnieniu lekarskim lub zasiłku opiekuńczym w związku z pandemią?
 • Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia, czy podczas epidemii koronawirusa obowiązują inne kryteria zwolnień nauczycieli – jakie?
 • Urlop wypoczynkowy i urlop dla poratowania zdrowia,
 • Odprawy emerytalno-rentowe, inne.
 • Wzory druków kadrowych.
 1. Aktualne przepisy Ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu pracy
 • Ruch kadrowy pracowników administracji i obsługi – pracowników samorządowych.
 • Zatrudnianie, nabór pracowników samorządowych.
 • Wynagradzanie – regulaminy wynagradzania.
 • Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe.
 • Rozwiązywania stosunków pracy – wypowiedzenie, porozumienie stron, zwolnienie dyscyplinarne.
 • Odprawy emerytalno-rentowe, inne.
 1. Pracownicy chronieni przepisami prawa
 2. Współpraca ze związkami zawodowymi
 3. Ewidencja czasu pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Masz pytania lub jesteś zainteresowany organizacją zajęć?
Zapraszamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnić to pole Proszę uzupełnić to pole Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić treść wiadomości
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.