fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ewaluacja wewnętrzna – skutecznie i użytecznie dla szkoły – gotowe wzory i podpowiedzi

Jak sprawić, żeby nowy model nadzoru pedagogicznego prowadził do rozwoju szkoły i nie był przykrym obowiązkiem?

           Wprowadzona zmiana  w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego ma służyć rozwojowi pojedynczych szkół. Nowy model nadzoru jest rozwiązaniem systemowym, dającym możliwość wypowiedzieć się w sprawach szkoły rodzicom, uczniom i innym partnerom. Jak zatem wykorzystać tę zmianę , aby stała się autentycznym bodźcem rozwoju społeczności uczących się, a nie wymuszoną prawem koniecznością.

          Co zrobić, by ewaluacji w szkole nie zniszczyły rozbudowane procedury,  ankietowanie  o wszystko, obszerne raporty i wszechogarniające gotowce. Dyrektorze! Proponujemy wspólną pracę z wybranymi spośród grona nauczycielami , stanowiącymi zespół ewaluacyjny, po to, by  podczas  warsztatów zaplanować ewaluację oraz stworzyć narzędzia dostosowane do Państwa placówki.

Po badaniach wskazany jest udział wszystkich nauczycieli w analizie pozyskanych informacji i do pracy  z jej wynikami. To właśnie rada powinna analizować wyniki ewaluacji i wspólnie planować działania po ewaluacji wewnętrznej.

        Przygotowana propozycja uwzględnia najnowsze zmiany w modelu ewaluacji wewnętrznej. Dotyczą one nowych sposobów pozyskiwania informacji tzw. metod alternatywnych i innego niż raport przedstawiania wyników radzie pedagogicznej oraz modelu ewaluacji action research.

Po zajęciach uczestnicy potrafią:
 • Zaplanować i zaprojektować ewaluację wewnętrzną
 • Przeprowadzić i przygotować informację dla rady po ewaluacji
 • Wspólnie z radą zaplanować działania po ewaluacji wewnętrznej
 Program szkolenia :
 • Ewaluacja wewnętrzna w prawie oświatowym, podstawowe informacje niezbędne do projektowania ewaluacji.
 • Nowy model ewaluacji – badanie w działaniu (action research).
 • Alternatywne metody pozyskiwania informacji w ewaluacji wewnętrznej.
 • Tworzenie projektu ewaluacji – zajęcia warsztatowe.
 • Podstawowe zasady analizy danych ilościowych i jakościowych.
 • Prezentacja wyników radzie pedagogicznej (raport inaczej, to nie znaczy mniej skutecznie).
 • Praca rady z wynikami ewaluacji wewnętrznej – metoda Johna M. Fischera, planowanie działań po ewaluacji wewnętrznej.
 • Rola i zadania dyrektora, zespołów ds. ewaluacji oraz nauczycieli w procesie ewaluacji wewnętrznej
  .
Przykładowe propozycje ułatwią zorganizowanie ewaluacji nowym roku szkolnym.

Zamów szkolenie

Formularz

Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole. Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o wyrażenie zgody.
Proszę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.