A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zmodernizowany System Informacji Oświatowej – zadania i obowiązki po 1 marca 2019 r.

Adresaci szkolenia:

 • Dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych
 • Pracownicy administracji obsługujący SIO

 

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy:

 • zostaną przygotowani do sprawnego posługiwania się aplikacją znowelizowanego Systemu Informacji Oświatowej
 • poznają strukturę wprowadzanych informacji
 • poznają zasadę działania systemu oraz praktyczne aspekty funkcjonowania poszczególnych modułów

 

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne
  • ustawa o systemie informacji oświatowej
  • terminy sprawozdawczości
  • technologia oprogramowania i struktury baz danych
 2. Zadania osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość w podmiotach oświatowych:
  • zasady nadawania uprawnień dostępu do systemu,
  • odpowiedzialność za rzetelność i terminowość przekazywania informacji do bazy centralnej,
  • ochrona danych osobowych – podstawa prawna przetwarzania.
 3. Opis modułów aplikacji SIO w wersji przeglądarkowej:
  • organizacja danych dla JST
  • organizacja danych dla podmiotów oświatowych
  • przetwarzanie danych moduł WNIOSKI, UŻYTKOWNICY
  • wprowadzanie i zmiana danych moduł ODDZIAŁY
  • wprowadzanie i zmiana danych moduł UCZEŃ
  • wprowadzanie i zmiana danych moduł NAUCZYCIEL
  • wprowadzanie i zmiana danych moduł DANE ZBIORCZE
 4. Praktyczne wskazówki dotyczące obsługi aplikacji w wersji przeglądarkowej
  • wymagania techniczne
  • zasady modyfikowania i edytowania wprowadzonych danych
  • weryfikacja oraz korygowanie nieprawidłowości danych przekazanych do systemu centralnego
  • odstępstwa od reguł odczytywanie i interpretacja ukazujących się komunikatów
  • aktualizacja bazy RSPO – potrzeba i obowiązek organu prowadzącego i rejestrującego
  • najczęstsze problemy występujące w pracy z systemem
  • postępowanie w sytuacjach nietypowego działania – wsparcie techniczne i merytoryczne
  • strona cie.men.gov.pl
  • platforma krajowego systemu danych oświatowych
 5. Zadania i obowiązki po 1 marca 2019 roku

Prowadzący: Tomasz Straszkiewicz

doświadczony trener, nauczyciel dyplomowany, administrator bezpieczeństwa informacji niejawnych i inspektor ochrony danych osobowych. Prowadził m.in. szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnej, ochrony danych osobowych, wdrażania systemów komputerowych w instytucjach administracji państwowej, w zakresie prawa oświatowego szkolenia dotyczące protokołowania zebrań rady pedagogicznej i nadzoru pedagogicznego oraz szkolenia na zlecenie urzędów pracy i programów unijnych. Szkolenia i kursy prowadzi od 1995 roku. Posiada praktyczną znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.