fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Zasady zatrudniania nauczycieli od 1 września 2022 r.


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy poznają zasady zawierania umów o pracę dla nauczycieli, nieposiadających stopnia awansu zawodowego oraz tych, którzy posiadają stopień nauczyciela kontraktowego. Omówione zostaną także zasady zawierania stosunku pracy z nauczycielami w ramach jednej umowy na kilku stanowiskach lub w ramach dwóch umów o pracę, warunki zatrudniania nauczycieli na czas określony i nieokreślony, zarówno w związku z odbywaniem przygotowania do zawodu, jak również w sytuacji zatrudnienia poniżej połowy etatu poza obowiązkiem odbycia przygotowania do zawodu. Program zajęć uwzględnia również przypadki zatrudnienia po przekroczeniu limitu 36 miesięcy wprowadzonego od 1 września 2019 r. (na czas określony i nieokreślony) oraz z przyczyn organizacyjnych i na zastępstwa oraz planowane zmiany w Kodeksie pracy.

 

 

Program szkolenia:

 

1. Zmiany przepisów prawa wynikające z ustawy z 5 sierpnia 2022 r. oraz zmiany Karty Nauczyciela i przepisów wykonawczych

 

 • Zapoznanie uczestników z wprowadzonymi zmianami w ustawie, Karcie Nauczyciela i przepisach wykonawczych

 

2. Nowe zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami – umowa na czas określony 2 lata szkolne – przygotowanie do zawodu nauczyciela

 

 • Omówienie zasad nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami bez stopnia awansu
 • Czas określony jak długo?
 • Przygotowanie do zawodu nauczyciela, czy zawsze obowiązkowe?
 • Opieka mentora

 

3. Zasady zatrudniania nauczyciela w trakcie roku szkolnego ze względów organizacyjnych i na zastępstwo – realizacja przygotowania do zawodu

 

 • Szczegółowe omówienie zasad zatrudniania w trakcie roku szkolnego i pokazanie na przykładach praktycznych: względów organizacyjnych, zatrudniania na zastępstwo
 • Czy zastępstwo może być na cały rok?
 • Terminy zakończenia umowy o pracę
 • Przygotowanie do zawodu nauczyciela w trakcie umowy na czas określony

 

4. Możliwości zatrudnienia nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego – realizacja przygotowania do zawodu nauczyciela

 

 • Warunki zatrudnienia nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego i zasady realizacji przez niego przygotowania do zawodu nauczyciela

 

5. Zatrudnianie nauczycieli bez kwalifikacji za zgodą kuratora

 

 • Przybliżenie możliwości zatrudnienia nauczyciela bez kwalifikacj
 • Czy zgoda kuratora jest zawsze wymagana?

 

6. Okres przygotowania do zawodu nauczyciela z uwzględnieniem przerw w świadczeniu pracy

 

 • Zapoznanie uczestników z zasadami obliczania okresu przygotowania do zawodu z uwzględnieniem okresów przerw w zatrudnieniu, okresów nieświadczenia pracy z różnych powodów

 

7. Okres przygotowania do zawodu z uwzględnieniem zmian pracodawcy

 

 • Zasady ustalania okresu przygotowania do zawodu przy zmianie przez nauczyciela szkoły/przedszkola/placówki

 

8. Limit umów na czas określony

 

 • Zapoznanie z sytuacjami kiedy ustalenie i zastosowanie 36-miesięcznego limitu jest obowiązkowe

 

9. Łączenie pensum w ramach jednego stosunku pracy

 

 • Jak ustalić pensum nauczyciela zatrudnionego na różnych stanowiskach – wzór

 

10. Dwie umowy o pracę z nauczycielem

 

 • Możliwości i warunki zawierania z nauczycielami dwóch stosunków pracy
 • Przykłady i podstawy prawne

 

11. Rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem

 

 • Omówienie przypadków konieczności rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem:
  – negatywna ocena pracy,
  – brak uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego w wymaganym okresie,
  – inne przyczyny

12. Decyzje przekształcające stosunek pracy

 

 • Przybliżenie sytuacji, w których stosunek pracy jesteśmy zobligowani przekształcić w umowę o pracę na czas nieokreślony
 • Zatrudnienie przez mianowanie – terminy, wzory decyzji kadrowych

 

13. Planowane zmiany w ustawie Kodeks pracy

 

 • Nowe prawa pracowników zatrudnionych na czas określony
 • Zmiana uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych
 • Badanie trzeźwości pracowników – obowiązki dyrektora

 


WAŻNE INFORMACJE:

 

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Prowadzący: Dorota Pierzyńska

Była pracowniczka i dyrektorka Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, wykwalifikowana wnioskodawczyni i koordynatorka projektów unijnych. Współtwórczyni i dyrektorka jednego z pierwszych w Polsce Centrum Usług Wspólnych. Wykładowczyni w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oświatą.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email