A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Subwencja oświatowa na rok 2020 a dane wprowadzane do SIO. Odpowiedzialność dyrektorów za finanse oświaty

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi  zadań dyrektorów w zakresie prawidłowego przekazywania danych do SIO, będących podstawą do naliczania części ogólnej subwencji oświatowej,  możliwością pozyskiwania dodatkowych środków z 0,4% rezerwy oświatowej i innych źródeł. Uświadomienie odpowiedzialności za prawidłową realizację budżetu.

 

Cele szczegółowe:

 1. Znają aktualne przepisy w zakresie wprowadzania danych do SIO.
 2. Znają wpływ danych z Systemu Informacji Oświatowej na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla Jednostki Samorządu Terytorialnego.
 3. Potrafią sporządzić Metryczkę subwencji  oświatowej dla każdej placówki oświatowej w ramach organu prowadzącego oraz obliczyć dopłaty budżetu placówki oświatowej.
 4. Potrafią sporządzić wnioski  o  dodatkowe środki  z 0,4% rezerwy oświatowej.
 5. Znają odpowiedzialność za realizację budżetu.

 

Program szkolenia:

 1. Akty prawne dotyczące zasad przygotowywania planu budżetu szkoły, przedszkola na rok 2020, zasad wprowadzania danych do SIO, realizacji budżetu.
  • Omówienie aktów prawnych, dotyczących przygotowania planu budżetu szkoły, przedszkola na kolejny rok budżetowy, zasad wprowadzania danych do SIO, realizacji budżetu.
 2. Zadania dyrektora i jego odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie danych do Systemu Informacji Oświatowej.
  • Omówienie zadań i odpowiedzialności dyrektora związanych z prawidłowym, wprowadzeniem danych do Systemu Informacji Oświatowej. Wpływ tych danych na część oświatową subwencji ogólnej.
  • Kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej – skutki finansowe dla JST.
 3. Dane z Systemu Informacji Oświatowej na 30.09.2019 r. a wysokość części oświatowej subwencji ogólnej.
  • Omówienie Metryczki subwencji oświatowej na rok budżetowy.
  • Metryczka – praktyczne wyliczenia.
  • Porównanie do budżetu przyznanego szkole, przedszkolu.
 4. Pozyskiwanie dodatkowych środków z 0,4% rezerwy oświatowej.
 5. Inne źródła finansowania oświaty.
 6. Omówienie wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.
  • z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych – termin wniosku do MEN do 15.10.2019r.
  • na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli – termin wniosku do MEN do 11.10.2019 r.
  • Zapoznanie z możliwością pozyskiwania środków finansowych i innych źródeł.
 7. Odpowiedzialność dyrektora za prawidłową realizację przyznanego budżetu.
  • Zasady gospodarowania środkami publicznymi.
  • Odpowiedzialność dyrektora za gospodarkę finansową – różnice w przypadku szkoły samodzielnej i scentralizowanej obsługi finansowej.

 

Prowadzący: Dorota Pierzyńska

były pracownik i dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, wykwalifikowany wnioskodawca i koordynator projektów unijnych. Współtwórca i dyrektor jednego z pierwszych w Polsce Centrum Usług Wspólnych. Wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oświatą.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.