fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Trening obserwacji II. Obserwacja kontrolno – oceniająca w kontekście zmian w awansie zawodowym i ocenie pracy

Zmiana rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela i awansu – zmienia także rolę obserwacji. W ocenie pracy nauczyciela pojawia się nadkryteruim – 30 punktów za właściwe prowadzenie zajęć, a 40 punktów za pozostałe 8 kryteriów obowiązkowych przy ocenie pracy. W awansie pierwszy raz wskazano 5 punktowanych kryteriów oceny zajęć otwartych i konieczność pisemnej z uzasadnieniem opinii o prowadzonych zajęciach. Powrót do obserwowania warsztatu pracy nauczyciela i do oceny wartości merytorycznej, metodycznej zajęć oraz umiejętności interpersonalnych nauczyciela nie jest łatwy, ale może znacząco wpłynąć na jakość pracy jego pracy z uczniami.

Zapraszamy na spotkanie – podczas, którego ustalimy:

  • jakie elementy świadczą o wartości zajęć,
  • co warto obserwować i co w wyznaczonych obszarach powinniśmy zobaczyć
  • jak ustalać aż tak dużą liczbę punktów za wartość merytoryczną i metodyczną zajęć, co znaczy dzisiaj wartość merytoryczna i metodyczna zajęć,
  • czym jest indywidualizacja i jak ją stosować w 30 – osobowej klasie,
  • jak rozliczyć realizację celów lekcji, czyli jak zobaczyć efektywność procesów uczenia
  • jak ustalić liczbę … 30 punktów za zajęcia… żeby nie wzbudzać kontrowersyjnych reakcji nauczycieli
  • jakie arkusze stosować w obserwacji

Na naszym spotkaniu zapraszam do obejrzenia całej jednostki lekcyjnej i wspólnego formułowania opisu stanu faktycznego, wniosków, rekomendacji i zaleceń. Obserwować będziemy zajęcia w układzie naturalnym przez 45 minut i na podstawie tej obserwacji będziemy uzupełniać arkusze obserwacji dostosowane do kryteriów oceny zajęć wskazanych w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego z uwzględnieni kryteriów oceny pracy nauczyciela Zapraszam po nowe arkusze obserwacji dostosowane do tych.

Program szkolenia:

1. Obserwacja – uprządkowanie wiedzy

– rodzaje obserwacji,
– cechy obserwacji oraz jej miejsce w prawie oświatowym
– dane w obserwacji zapis tych danych (dane ilościowe i jakościowe)
– opinie i fakty w obserwacji,
– dyspozycje do obserwacji,

2. Przedmiot obserwacji

Analiza kryteriów oceny lekcji wskazanych w rozporządzeniu w sprawie awansu, czyli:
– wartość merytoryczna zajęć
– wartość metodyczna zajęć
– właściwa struktura zajęć
– indywidualizacja procesu uczenia
– rozliczenie realizacji celów
– umiejętności interpersonalne nauczyciela

3. Analiza przykładowych arkuszy obserwacji przebiegu i efektów procesów uczenia się na zajęciach lekcyjnych

– przykładowy arkusz obserwacji kontrolno- oceniającej do oceny pracy z danymi zamkniętymi oraz z triangulacja danych

4. Obserwacja nagranych lekcji (całość zajęć)
– zastosowanie wypracowanych dyspozycji w praktyce
– arkusz obserwacji, dane w obserwacji
– obserwacja nagranych zajęć w całości
– analiza zapisów dotyczących nagranych zajęć
– formułowanie wniosków i rekomendacji

5. Redagowanie i udzielanie informacji zwrotnych po obserwacji nagranych zajęć
– informacja zwrotna
– zasady udzielania informacji zwrotnej
– kryteria dobrze sformułowanej informacji zwrotnej
– tworzenie informacji zwrotnej dla nauczyciela obserwowanych zajęć
– symulacja rozmowy po obserwacji zajęć

 

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka, absolwentka ministerialnego kursu kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalna trenerka, ekspertka w zakresie ewaluacji, członkini zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultantka ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletnia doradczyni metodyczna.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email