fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Regulamin pracy szkoły, przedszkola po nowelizacji Kodeksu pracy w 2023 r.


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


Zmiany w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych od 2023 r. wymagają uaktualnienia Regulaminów pracy. Dlatego zapraszamy na szkolenie, podczas którego uczestnicy zapoznają się z zakresem obowiązkowych i uznaniowych zapisów w Regulaminie pracy, a także otrzymają przykładowy edytowalny Regulamin pracy wraz z załącznikami oraz wzór Zarządzenia dyrektora, wprowadzającego nowy regulamin.

Zapraszamy po praktyczną wiedzę, niezbędną do opracowania nowego regulaminu pracy dla swojej placówki!

 

Program szkolenia:

 

1. Przepisy prawa pracy wynikające z kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych

 

 • Obowiązek tworzenia regulaminu pracy
 • Podstawy prawne tworzenia regulaminu pracy

 

2. Zasady współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi

 

 • Tryb i zasady uzgadniania treści regulaminu pracy przez dyrektora z zakładową (międzyzakładową) organizacją związkową
 • Zasady, terminy, tryb w jakim zapoznajemy pracowników z regulaminem pracy
 • Przygotowanie zarządzenia dyrektora

 

3. Zakres postanowień Regulaminu pracy

 

 • Co musimy, a co możemy zapisać?
 • Postanowienia ogólne
 • Definicje legalne
 • Stopień szczegółowości

 

4. Treść Regulaminu pracy

 

 • Ewidencja czasu pracy
 • Godziny pracy
 • Rozkłady czasu pracy – praca w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych, doba pracownicza, dyżury, okresy odpoczynku, praca w dodatkowym dniu wolnym od pracy
 • Potwierdzanie przez pracownika obecności w pracy oraz informowanie o nieobecnościach
 • Zasady i terminy wypłacania wynagrodzenia
 • System i normy czasu pracy
 • Wykaz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej, środki bezpieczeństwa
 • Organizacja pracy – potwierdzanie obecności w pracy – wyjścia służbowe, wyjścia prywatne w godzinach służbowych
 • Zasady przebywania na terenie zakładu pracy
 • Zgody pracodawcy
 • Urlopy pracownicze, zwolnienia od pracy, usprawiedliwianie nieobecności i spóźnienia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – monitoring wizyjny i inny
 • Uprawnienia pracowników wynikające z funkcji rodzicielskiej
 • Termin, czas, częstotliwość i miejsce wypłaty wynagrodzenia za pracę
 • Odpowiedzialność porządkowa pracownika
 • Równe traktowanie, zakaz dyskryminacji, zapisy anty-mobbingowe
 • Postanowienia końcowe i przejściowe

 

5. Zmiany w Kodeksie pracy a dostosowanie regulaminu pracy

 

 • Wnioski o inną formę zatrudnienia – elastyczny czas pracy, przerwy w pracy
 • Prawo do szkoleń
 • Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych, spowodowanych chorobą lub wypadkiem,
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia elastycznej pracy dla rodziców dzieci które nie ukończyły 8 roku życia
 • Ograniczenia względne (zgoda pracownika) w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 oraz urlopu opiekuńczego

 

6. Zmiany w treści informacji dodatkowej o warunkach zatrudnienia

 

 • Informacji o warunkach zatrudnienia – wzór

 

7. Kontrola trzeźwości i obecności w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu

 

 • Przykładowe zapisy regulaminu pracy
 • Zasady wprowadzania Kontroli trzeźwości i przykładowy regulamin

 

8. Praca zdalna

 

 • Regulamin i zasady wprowadzania

 


WAŻNE INFORMACJE:

 

 1. Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru przekazujemy dzień przed szkoleniem
 2. Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy
 3. Po wypełnieniu pól nastąpi przekierowanie do okna, w którym będzie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat, za pomocą którego można się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami
 4. Po szkoleniu, na adres mailowy podany w zgłoszeniu, zostanie wysłany link do materiałów, przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz faktura

Prowadzący: Dorota Pierzyńska

Trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym – praca na szczeblu administracji oświatowej. Współtwórczyni i dyrektorka jednego z pierwszych Centrum Usług Wspólnych. Prowadziła również wykłady w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oświatą. Wykwalifikowana wnioskodawczyni i koordynatorka projektów unijnych. Cały czas doskonali swój warsztat pracy. Prowadzi szkolenia, kursy i doradztwo m.in. z zakresu ruchu kadrowego, godzin ponadwymiarowych, arkuszy organizacyjnych, subwencji oświatowej oraz PPK.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email