fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Ochrona prawna nauczycieli i dyrektorów szkół w czasie epidemii – prawa i obowiązki

Szkolenie online


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


1 września 2020 r. szkoły powracają do pracy stacjonarnej. Wszyscy zobowiązani jesteśmy do przestrzegania procedur zapewniających bezpieczeństwo wychowankom i pracownikom przebywających na terenie placówki w przypadku wystąpienia zagrożenia zakażeniem. Minister edukacji podpisał już rozporządzenia, które pozwolą szkołom – w razie zagrożenia epidemicznego – na odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Czy w związku z nowa sytuacją dyrektor i nauczyciel ma nowe zadania związane z bezpieczeństwem? Jak je realizować? Czy pozwolić na nagrywanie lekcji online? Czy możemy nie wpuścić rodzica bez maseczki na teren szkoły? Jak się zachować- gdy rodzic składa oświadczenie, że uczeń nie będzie przestrzegał reżimu sanitarnego? Jakie mamy prawa? Jakie mamy obowiązki i jaka ochronę daje nam prawo?

Program spotkania:

 • Analiza Wytycznych GIS i MZ dla szkół oraz dodatkowych wytycznych dla szkół w powiatach ze szczególnymi obostrzeniami sanitarnymi (szkoły w powiatach w strefie czerwonej żółtej) 

  – zadania dyrektorów szkół
  – zadania nauczycieli i innych pracowników obsługi,
  – odpowiedzialność rodziców,
  – uprawnienia powiatowych inspektorów sanitarnych,
  – odpowiedzialność organów prowadzących

 • Analiza przepisów prawa regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych od września 2020 –– Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  – Rozporządzenie MEN z dnia12 sierpnia 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
  – Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach PROJEKT z 11 sierpnia
  – Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego
  – Rozporządzenie MEN z dnia ……… 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. PROJEKT z 11 sierpnia
  – Bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli w czasie pracy szkoły w trybie stacjonarnym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego – zadania i obowiązki nauczycieli w czasie pracy szkoły w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego,
  – uprawnienia i ochrona nauczycieli wynikająca z prawa w czasie pracy w trybie stacjonarnym (nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny, prawa i obowiązki funkcjonariusza publicznego oraz ochrona funkcjonariuszy publicznych)|
  – organizacja pracy szkoły w czasie reżimu sanitarnego,
  – procedury bezpieczeństwa w czasie pracy szkoły w trybie stacjonarnych związane z reżimem sanitarnym
 • Bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli w czasie pracy szkoły w trybie mieszanym – hybrydowym – zadania i obowiązki nauczycieli w czasie pracy szkoły w trybie hybrydowym,– uprawnienia i ochrona nauczycieli wynikająca z prawa w czasie pracy w trybie hybrydowym (nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny, upublicznianie wizerunku, nagrywanie zajęć….)
  – różne warianty trybu hybrydowego w zależności od sytuacji epidemiologicznej szkoły
  – organizacja pracy szkoły w trybie mieszanym – hybrydowym /zasady/
  – procedury przejścia szkoły do kształcenia w trybie mieszanym – hybrydowym
  – procedury bezpieczeństwa w czasie pracy szkoły w trybie hybrydowym,
  – dokumentacja przebiegu nauczania w w/w trybie, w tym monitorowanie obecności uczniów, sposoby usprawiedliwiania nieobecności uczniów, ocenianie osiągnięć uczniów
 • Paca szkoły w trybie nauczania zdalnego– organizacja pracy szkoły w trybie nauczania zdalnego – przykładowy regulamin/zasady
  – procedury przejścia szkoły do kształcenia w trybie nauczania zdalnego
  – zadania i obowiązki nauczycieli w czasie pracy szkoły w trybie hybrydowym,
  – uprawnienia i ochrona nauczycieli wynikająca z prawa w czasie pracy w trybie hybrydowym (nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny, upublicznianie wizerunku, nagrywanie zajęć….)
  – dokumentacja przebiegu nauczania w w/w trybie

 

 

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka – absolwentka ministerialnego kursu nadającego kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalny trener, ekspertka w zakresie ewaluacji, członek zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego  oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalista w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspert w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultant ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletni doradca metodyczny. Od 10 lat związana z Centrum Rozwoju Edukacji A-Z – przeszkoliła tysiące dyrektorów i nauczycieli.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email