fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Organizacja kształcenia uczniów przybywających do polskiego systemu oświaty z zagranicy

Szkolenie online


FORMULARZ REJESTRACYJNY ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY


→ Prosimy o podawanie w zgłoszeniach e-maili, z których korzystacie Państwo na co dzień – na te adresy będziemy wysyłać bezpośredni link do szkolenia online. Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
→ Aby dołączyć do spotkania, należy przed szkoleniem kliknąć w przesłany link oraz wypełnić pola tekstowe: imię oraz adres mailowy.
→ Po wypełnieniu pól zostaniesz przekierowany do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, prezentacja oraz czat za pomocą którego możesz się kontaktować z prowadzącym i innymi uczestnikami.
→ Po szkoleniu otrzymasz link do materiałów przygotowanych przez trenera, elektroniczny certyfikat oraz fakturę.


Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 jest podnoszenie jakości edukacji poprzez działania, uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno- pedagogicznego. W zadaniach nadzoru Kuratorów Oświaty planowana jest kontrola publicznych oraz niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie „Przyjmowanie do szkół i wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw”.

Zapraszamy na szkolenie, będące repetytorium z przepisów o przyjmowaniu i organizacji wsparcia ucznia, który przyjmowany jest do polskiej szkoły z systemów oświaty innych krajów.

Program szkolenia:

 1. Istota organizacji kształcenia uczniów przybywających z zagranicy w polskich jednostkach oświatowych w oparciu o umowy międzynarodowe, konstytucję i ustawy

 2. Ustawowe warunki organizacji kształcenia uczniów pochodzących z systemów oświaty innych krajów w polskim systemie oświaty:

 • zadania JST- lokalne rozwiązania systemowe (oddział przygotowawczy):
 • zadania dyrektora szkoły, przedszkola, placówki oświatowej.
 1. Szczegółowe warunki kwalifikacji ucznia do danego typu jednostki oświatowej, klasy i modelu wsparcia

 2. Prawo ucznia do dodatkowych zajęć nauki języka polskiego i zajęć wyrównawczych (wymiar i czas zajęć):

 • kwalifikacja ucznia do dodatkowych zajęć – wzór dokumentacji.
 • warunki finansowania dodatkowych zajęć na podstawie danych w SIO;
 • organizacja dodatkowych zajęć – wymagana dokumentacja.
 1. Prawo do pomocy ze strony osoby pochodzącej z kręgu kulturowego ucznia

 • praktyczne zastosowanie przepisu.
 1. Prawo ucznia do nauki własnego języka i zachowania kultury – rola biblioteki szkolnej

 2. Prawo dziecka przybywającego z zagranicy do wychowania przedszkolnego – model organizacji wsparcia dziecka cudzoziemskiego w placówce wychowania przedszkolnego

 3. Organizacja wsparcia uczniów cudzoziemskich w statucie szkoły/przedszkola

 4. Nadzór dyrektora nad organizacją wsparcia uczniów cudzoziemskich – zadania w planie nadzoru na rok 2021/2022

Prowadzący: Liliana Zientecka

Trenerka, legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001), posiada wieloletnie doświadczenie zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email