fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Nadzór dydaktyczny w praktyce nowego dyrektora szkoły

Mimo że nadzór pedagogiczny nie jest nowym obowiązkiem, to z roku na rok stanowi dla dyrektorów coraz większe wyzwanie. Wynika to z jednej strony z faktu odejścia od znanych od dawna i od wielu lat stosowanych form nadzoru, takich jak monitorowanie czy ewaluacja, na rzecz kontroli, z drugiej zaś z bardzo obszernego i szerokiego zakresu kierunków polityki oświatowej.

Dla dyrektora, który zaczyna pracę z nadzorem, kluczowe jest także nie tylko właściwe planowanie i prowadzenie nadzoru, ale także dokumentowanie.

Zapraszamy na spotkanie, dotyczące planowania nadzoru, tworzenia narzędzi kontroli związanych z przebiegiem i efektami procesów oraz obserwacją. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane i omówione podstawowe dokumenty nadzoru: plan, arkusze kontroli, arkusze obserwacji, wnioski i zalecenia, sprawozdanie z nadzoru (wyniki oraz wnioski ze sprawowanego nadzoru).

 

Program szkolenia:

 

1. Nadzór w prawie

 

 • Uprawnienia osób nadzorujących
 • Przedmiot nadzoru
 • Czynności osób nadzorujących
 • Rodzaje nadzoru
 • Formy nadzoru
 • Sposoby dokumentowania

 

2. Planowanie nadzoru i konstruowanie narzędzi nadzoru pedagogicznego – wymogi prawa dotyczące planowania nadzoru

 

 • Analiza kierunków polityki państwa
 • Planowanie zakresów kontroli, wspomagania i planowanie przedmiotu obserwacji
 • Analiza przykładowych narzędzi nadzoru – arkuszy kontroli i obserwacji
 • Konstruowanie przykładowych narzędzi nadzoru

 

3. Kontrola, jako forma nadzoru

 

 • Rodzaje kontroli
 • Dokumentowanie kontroli i prawidłowość zapisów w arkuszach kontroli
 • Wnioski i zalecenia pokontrolne
 • Rekontrola i konsekwencje prawne braku realizacji zaleceń w nadzorze

 

4. Obserwacje zajęć

 

 • Rodzaje obserwacji
 • Rodzaje zbieranych w obserwacji danych
 • Obserwacja nagranych fragmentów zajęć
 • Uzupełnianie arkusza obserwacji
 • Wnioski i zalecenia po obserwacji zajęć

 

5. Podsumowanie nadzoru

 

 • Sprawozdanie z nadzoru (wyniki i wnioski z nadzoru)u
 • Sztuka formułowania wniosków

Prowadzący: Marzena Siejewicz

Edukatorka, absolwentka ministerialnego kursu kwalifikacyjnego w zakresie umiejętności edukatorskich, profesjonalna trenerka, ekspertka w zakresie ewaluacji, członkini zespołu projektującego zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego oraz wymagania państwa dla szkół i placówek (studia podyplomowe w zakresie nadzoru i ewaluacji), specjalistka w zakresie oceniania i pomiaru dydaktycznego oraz analizy EWD, ekspertka w zakresie systemowego zarządzania placówkami oświatowymi (uprawnienia do wdrażania systemów ISO i kontroli zarządczej), konsultantka ds. normy ISO – prowadziła szkolenia dla wizytatorów do spraw ewaluacji oraz dla dyrektorów szkół z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły  oraz nauczycieli w projekcie „Nauczyciel badacz”, posiada 15-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora gimnazjum i zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wieloletnia doradczyni metodyczna.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email