fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy uczą zawodu młodocianych pracowników mają prawo do dofinansowania kosztów ich nauki. Procedury te prowadzą pracownicy jednostek obsługujących oświatę lub urzędów miast i gmin, na terenie których zamieszkuje uczeń. To jedno z bardzo ważnych i odpowiedzialnych zadań Jednostki Samorządu Terytorialnego – miasta lub gminy, które wiąże się z konsekwencjami finansowymi.

Proponowane szkolenie ma na celu przygotowanie pracowników do prawidłowej realizacji tych obowiązków. Uczestnicy zostaną w praktyczny sposób zapoznani z przepisami prawa, przesłankami warunkującymi uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania kosztów młodocianego pracownika, a także otrzymają wzory niezbędnej dokumentacji – m.in. decyzji administracyjnych. Program szkolenia jest skonstruowany w oparciu o najnowsze przepisy prawa i orzecznictwo Sądu Najwyższego.

 

Program szkolenia:

 

1. Podstawy prawne dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

 • Ustawa Prawo oświatowe
 • Przepisy wykonawcze w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

2. Warunki, które musi spełnić pracodawca i uczeń, aby zakwalifikować się do dofinansowania

 

 • Zasady zawierania umów z uczniami
 • Zapewnienie nauki pod nadzorem osób z odpowiednimi kwalifikacjami
 • Co się dzieje w przypadku zmiany pracodawcy? Czy poprzedni zostaje pozbawiony zwrotu kosztów?

 

3. Przygotowanie zawodowe w formie:

 

 • Nauki do zawodu
 • Przyuczenia do wykonywania określonej pracy

 

4. Kwalifikacje wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

 • Kwalifikacje wymagane przepisami prawa, jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania

 

5. Terminy składania wniosków o dofinansowanie oraz wysokość dofinansowania uzależniona od formy kształcenia i długości okresu nauki

 

 • Terminy składania wniosków przez pracodawcę do JST
 • Skutki przekroczenia terminu
 • Wysokość dofinansowania w zależności od formy dokształcania oraz długości jego trwania
 • Przypadki „dzielenia” dofinansowania na kilku pracodawców

 

6. Przebieg postępowania administracyjnego

 

 • Analiza postępowania administracyjnego od momentu otrzymania wniosku pracodawcy
 • Poprawność wniosku i załączników
 • Wzór decyzji przyznającej dofinansowanie i decyzji odmownej
 • Klauzula możliwości i terminu odwołania

 

7. Zasady przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych jako pomocy de minimis

 

 • Dofinansowanie kosztów kształcenia jako pomoc de minimis
 • Limity pomocy de minimis
 • Procedura kontroli, czy wnioskodawca może otrzymać pomoc de minimis?
 • Praktyczne wskazówki i przykłady

Prowadzący: Dorota Pierzyńska

Trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym – praca na szczeblu administracji oświatowej. Współtwórczyni i dyrektorka jednego z pierwszych Centrum Usług Wspólnych. Od lat związana z Centrum Rozwoju A-Z – specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy, prowadząc szkolenia m.in. szkolenia m.in. z zakresu ruchu kadrowego, godzin ponadwymiarowych, regulaminu pracy, arkuszy organizacyjnych, subwencji oświatowej oraz PPK.

Zapisz się na to szkolenie

Wybierz termin, aby przejść do formularza rejestracji

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę wprowadzić uwagi
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email