A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz pomoc de minimis

Adresaci szkolenia:

 • Przedstawiciele urzędów gmin oraz jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zajmujący się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

Cel szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników ze zmianami wchodzącymi w życie od września 2019r. dotyczącymi zasad i procedur dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomocy de minimis.

Po szkoleniu Uczestnicy:

 1. Znają kwestie związane z rozporządzeniem dotyczącym zakresu informacji przekazywanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 2. Znają zasady wypełniania wniosku wraz z załącznikami, zgodnego z rozporządzeniem
 3. Potrafią przygotować decyzję wraz z załącznikami, przyznającą pracodawcy dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika
 4. Sprawnie i rzetelnie prowadzą sprawozdawczość z zakresu pomocy de minimis
 5. Znają warunki, które musi spełniać pracodawca aby uzyskać dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Program szkolenia:

 1. Różnice w warunkach przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników dla pracodawców będących i niebędących przedsiębiorcami
  • Definicja pojęcia „przedsiębiorca”
  • Pomoc publiczna- podstawowe pojęcia określone w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 2. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, jako pomoc de minimis – od września 2019r.
  • Definicja pomocy de minimis – omówienie
  • Zapoznanie z rozporządzeniem Komisji (UE).
 3. Obowiązki beneficjenta związane z ubieganiem się o pomoc de minimis
  • Zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
  • Zasady wypełniania wniosku i formularzy zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem
  • Wzór zaświadczenia o udzielaniu pomocy de minimis
  • Omówienie problemów dotyczących dofinansowania w przypadku zawieszania lub zakończenia działalności przez pracodawcę
 4. Dokumenty wydawane przez organ udzielający dofinansowania o charakterze pomocy de minimis
  • Omówienie decyzji wraz załącznikami wydawanej przez Burmistrza, Wójta w zakresie dofinansowania pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników
 5. Sprawozdawczość z zakresu pomocy de minimis
  • Przedstawienie obowiązków podmiotów udzielających pomocy de minimis z zakresu sprawozdawczości.
  • Upublicznianie informacji o udzieleniu pomocy publicznej.
 6. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
  • Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy – omówienie obowiązującego stanu prawnego.
  • Warunki uzyskania przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

 

Prowadzący: Dorota Pierzyńska

Były pracownik i dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, wykwalifikowany wnioskodawca i koordynator projektów unijnych. Współtwórca i dyrektor jednego z pierwszych w Polsce Centrum Usług Wspólnych. Wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oświatą.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.