fbpx
A-Z Centrum Rozwoju Edukacji

BHP w szkole – obowiązki Dyrektora jako pracodawcy i administratora obiektu

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach nakłada szereg obowiązków zarówno na dyrektorów szkół, jaki i pracowników. Dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów i pracowników przebywających na jej terenie. Aby uniknąć wypadków albo ich konsekwencji, gdy już się zdarzą, szkoła musi spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizacja tych obowiązków podlega regularnym kontrolom zewnętrznym (kontrola budowlana, sanepid, PIP, straż pożarna) i wewnętrznym.

Adresaci:

Dyrektorzy szkół i przedszkoli

Uczestnicy:

 1. Poznają aktualne przepisy w zakresie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.
 2. Otrzymają informację o nowych rozwiązaniach w zakresie prowadzenia dokumentacji.

Program szkolenia:

I. Dyrektor jako pracodawca  – obowiązki w zakresie bhp pracowników oświaty:

 • odpowiedzialność dyrektora za przestrzeganie przepisów bhp,
 • szkolenie pracowników w zakresie bhp i pierwszej pomocy,
 • pierwsza pomoc w szkole,
 • ochrona kobiet w ciąży,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • badania lekarskie pracowników szkoły,
 • służba bhp w szkole,
 • warunki higieniczno-sanitarne w szkole,
 • wypadki przy pracy- postępowanie wypadkowe, protokół powypadkowy, wyroki sądu dotyczące wypadków pracowników,
 • kontrole PIP w szkołach i najczęstsze błędy.

II. Wypadki uczniów:

 • statut szkoły i bhp, procedury,
 • nauka zawodu – badania lekarskie, uczniowie z dysfunkcjami,
 • procedura postępowania powypadkowego i wymagana dokumentacja,
 • pierwsze czynności po wypadku,
 • powołanie zespołu powypadkowego,
 • skład zespołu powypadkowego,
 • protokół powypadkowy – najczęstsze błędy, terminy, wyroki sądu dotyczące wypadków uczniów, przechowywanie dokumentacji, zasady udostępniania,
 • rejestr wypadków,
 • powiadomienie rodzica, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego,
 • opieka pielęgniarska w szkole, gabinet stomatologiczny.

III. Budynek szkoły i teren wokół szkoły:

 • przeglądy techniczne okresowe (budynek, instalacje, urządzenia) dokumentacja, terminy, odpowiedzialność- podstawa prawna,
 • kontrola służb: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Straży Pożarnej, PIP, UDT,
 • zasady ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków oraz wyposażenia ich w sprzęt, drogi ewakuacyjne, oznakowanie,
 • postępowanie z protokołami kontrolnymi, komu w jakim terminie przekazać,
 • ewakuacja szkoły- podstawa prawna, terminy.

 

Prowadzący: Iwona Obarzanek

pracownik samorządowy z ponad 10 – letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania oświatą, od wielu lat pomaga naszym Klientom rozwiązywać trudne problemy związane z zatrudnianiem pracowników, organizacją i funkcjonowaniem szkoły. Absolwentka prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Uczelni Łazarskiego w Warszawie; kadrowiec z wieloletnim doświadczeniem w dużej firmie; wdrożeniowiec i szkoleniowiec w zakresie prawa pracy; aktualnie wdraża RODO w dużej organizacji; posiada Certyfikat Kompetencji Inspektora Ochrony Danych; prowadzi szkolenia z zakresu RODO dla dyrektorów placówek oświatowych, rad pedagogicznych oraz przeprowadza audyty w placówkach.

Zapisz się na to szkolenie

Formularz

Wybierz miasto

Proszę wprowadzić prawidłowy adres email Proszę uzupełnić to pole.
Proszę uzupełnić to pole. Proszę uzupełnić to pole.
Proszę o akceptację tego pola.